Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được bắt đầu từ ngày 16/4/2020 và kết thúc vào ngày 25/6/2020. Cuộc thi tìm hiểu được phát động rộng rãi và thu hút sự tham gia đông đảo các cán bộ chiến sỹ công an, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước. EVBN xin giới thiệu đến bạn đọc bài dự thi tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam hay nhất để bạn tham khảo.

Ý nghĩa ngày truyền thống CAND, ngày truyền thống CAND là ngày nào?

Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam được xác định là ngày 19/8/1945. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân. Tại Điều 11, Chương I, Luật Công an nhân dân quy định lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và cũng là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam mang ý nghĩa chính trị tư tưởng, lịch sử sâu sắc:

– Ngày 19/8/1945 đánh dấu mốc cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ. Các cơ quan đàn áp của địch bị đập tan, chính quyền cách mạng thiết lập, các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập sở Liêm phóng, các tỉnh ở Trung Bộ lập sở Trinh sát, các tỉnh ở Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Mặc dù tên gọi ở ba miền không giống nhau nhưng đây đều là các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam, đều có chung nhiệm vụ trấn áp bè lũ phản cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

– Như vậy ngày 19/8/1945 là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và ngày càng trưởng thành, ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo vững chắc công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Việc lấy ngày 19/8 là ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam chính là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đối với những đóng góp lớn lao của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và cả trong thời bình.

– Ngày 19/8 được lấy là ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí gang thép, kiên cường, vượt mọi gian khổ cho toàn cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân đồng thời củng cố vững chắc thêm niềm tin, lòng trung thành của lực lượng Công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

– Hàng năm, thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam cũng là thời điểm ngành công an đánh giá, tổng kết những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ý nghĩa ngày truyền thống của Công an nhân dân

Lực lượng CAND

Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Cuộc thi là dịp tuyên truyền sâu rộng trong toàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân ta về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua đó, góp phần khích lệ, phát huy ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ lực lượng Công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các địa phương trong cả nước.
Cuộc thi tìm hiểu được phát động rộng rãi góp phần tiếp tục cổ động mọi thế hệ người dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào lá khiên vững chãi mà lực lượng Công an nhân dân tạo ra để bảo vệ an ninh đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thông tin cần có trong bài dự thi tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam

Bài dự thi tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam gồm có 5 câu hỏi. Các câu hỏi này xoay quanh những nội dung cơ bản sau:

– Tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Từ đó, người tìm hiểu hình dung được toàn bộ tiến trình xây dựng, phát triển lực lượng, quá trình chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam từ những tháng năm chiến tranh khốc liệt đến những ngày tháng hòa bình.

Tham gia tìm hiểu cuộc thi, chúng ta có dịp được biết đến những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam qua từng kỳ cách mạng trong suốt 75 năm qua. 75 năm một chặng đường dài chiến đấu, hi sinh, mồ hôi và máu của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên tuyến đầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an Nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng. Đó cũng chính là một phần nội dung mà chúng ta cần đề cập đến trong bài dự thi.
– Trong bài dự thi, người tìm hiểu cần nêu bật được những hiểu biết của bản thân về lịch sử, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như vai trò của quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng, củng cố an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, sự bình yên cho nhân dân. Thông qua cuộc thi này, mỗi người tham gia có dịp đưa ra những kiến nghị, đề xuất của cá nhân mình góp phần xây dựng, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng sâu rộng, hiệu quả, thiết thực hơn tại địa phương.

bài dự thi tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam

CAND Việt Nam

Tất cả những người tham gia cuộc thi, bằng sự sáng suốt, nhiệt huyết của mình cần đưa ra những ý kiến đề xuất, kiến nghị để góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được mọi yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong tình hình mới. Thông qua tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi cá nhân cần nêu rõ trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Mỗi người tham gia cuộc thi hãy trình bày cảm nhận hay chia sẻ một kỷ niệm của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân hay về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân để lại trong mình ấn tượng sâu sắc.

Tải mẫu bài dự thi tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam

Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin liên quan