Ý nghĩa Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế đầy đủ chính xác nhất

Ta có thể thấy vai trò quan trọng của ngôn ngữ khi nhìn vào quá trình phát triển loài người. Ngôn ngữ phần lớn đã hoàn thiện con người. Là một trong những nhân tố hợp thành quan trọng, ngôn ngữ góp phần làm nên giá trị, bản sắc. Làm nên tinh hoa của nền văn hóa mỗi dân tộc, quốc gia. Liên Hợp Quốc đã thống nhất chọn ra một ngày làm “Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế”. Cùng tôi tìm hiểu ý nghĩa Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế nhé!

Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế

Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế là ngày nào?

Ngôn ngữ có những tác động về nhận dạng, hòa nhập xã hội, truyền thông, giáo dục và phát triển. Có tầm quan trọng chiến lược đối với hành tinh nói chung và  đối với nhân loại nói riêng. Tuy nhiên, ngôn ngữ đang ngày càng bị đe dọa/ biến mất hoàn toàn do quá trình toàn cầu hóa. Ngôn ngữ “chết”. thứ vốn làm nên sự giàu có của nhân loại – đa dạng văn hóa – sẽ bị thu hẹp lại. Bởi vì ngôn ngữ chính là một “bộ nhớ tập thể”, là những quan điểm, truyền thống. và tất cả cách thức rất độc đáo của tư duy và biểu hiện. Để bảo đảm một tương lai tốt hơn, ngôn ngữ đồng thời là những nguồn tài nguyên có giá trị.

Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế được kỷ niệm hàng năm kể từ năm 2000 ở khắp nơi trên thế giới. nhằm thúc đẩy đa ngôn ngữ. Cũng như sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa. Thứ công cụ mạnh mẽ nhất để bảo tồn -. Phát triển di sản phi vật thể và vật thể của chúng ta – ngôn ngữ. Để thúc đẩy việc phổ biến tiếng mẹ đẻ, tất cả mọi thứ được thực hiện. Không chỉ nhằm khuyến khích giáo dục đa ngôn ngữ và sự đa dạng về ngôn ngữ. mà còn nâng cao nhận thức về các văn hóa trên toàn thế giới và các truyền thống ngôn ngữ. Truyền cảm hứng cho tinh thần đoàn kết các dân tộc dựa trên sự hiểu biết – khoan dung – đối thoại.

 Theo Quyết định của UNESCO (Tổ chức Giáo dục- Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc). trong phiên họp toàn thể, công bố tháng 11/1999 (30C/62). Năm 2007, ngày 21/2 được chọn là Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế -. Nhằm nhận thức rõ rệt về sự phong phú, đa dạng về ngôn ngữ và tầm quan trọng của ngôn ngữ.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế

Nguồn gốc

Lịch sử của ngày này phải kể đến từ sự kiện:  Ở Dhaka, thủ phủ của Bangladesh (khi đó là Đông Pakistan). Vào ngày 21/2/1952, cảnh sát đã xả súng vào đoàn sinh viên đang tuần hành. Nhằm yêu cầu công nhận tiếng Bengal là ngôn ngữ chính thức từ phía nhà cầm quyền. Theo đó làm 4 người thiệt mạng. Sự kiện này dẫn đến một phong trào dữ dội phản đối trên cả nước. Kết quả này đã ép buộc các nhà cầm quyền phải công nhận tiếng Bengal (ngang với tiếng Urdu).

Trong Nghị quyết 61/266, Đại hội đồng Liên hợp quốc. ngày 16/5/2007, đã “yêu cầu Ban Thư ký và các nước thành viên. thúc đẩy việc bảo tồn/ bảo vệ tất cả các ngôn ngữ được nói bởi các dân tộc trên toàn thế giới”. Cũng trong Nghị quyết này. Liên hợp quốc đã tuyên bố: năm 2008 là Năm Quốc tế ngôn ngữ. Nhằm thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế và nhờ đa ngôn ngữ và sự thống nhất trong sự đa dạng đa văn hóa.

Ý nghĩa

Ngày Tiếng mẹ đẻ Quốc tế trong sự phát triển đóng một vai trò quyết định vì nó giúp:

  • Thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và đa dạng văn hóa;
  • Tăng cường sự hợp tác giữa các dân tộc/ các nước;
  • Một nền giáo dục có chất lượng được mở ra cho mọi người;
  • Các xã hội tri thức được xây dựng;
  • Các công cuộc bảo tồn di sản văn hóa được thúc đẩy;
  • Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển bền vững khi huy động thiện chí chính trị.

Hoạt động diễn ra trong Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế

Theo Liên hợp quốc: Trong số khoảng 7.000 ngôn ngữ hiện còn được nói trên thế giới. Trong vòng vài thế hệ, có thể hơn 50% số đó sẽ bị mất đi. Và 96% chỉ được nói bởi 4% dân số thế giới.  Trong hệ thống giáo dục và trong phạm vi công cộng, chỉ vài trăm ngôn ngữ là thực sự có giá trị. Dưới một trăm ngôn ngữ được sử dụng trong thế giới kỹ thuật số.

Trước thực tế đó, đa dạng văn hóa và đối thoại liên văn hóa được triển khai. Thúc đẩy giáo dục được triển khai cho tất cả mọi người. Những yếu tố cốt lõi, chủ chốt trong hoạt động của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc). được xác định là sự phát triển của xã hội tri thức . Tuy nhiên, toàn bộ cộng đồng quốc tế không cam kết hợp tác. Những mục tiêu quan trọng đó không thể được tổ chức này đạt tới. Mà nhằm thúc đẩy đa ngôn ngữ và đa dạng ngôn ngữ/ đặc biệt là để bảo tồn các ngôn ngữ. Thì việc làm này coi như đang bị đe dọa.

Nhân Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ năm nay (21/2/2022).Trong thông điệp được đưa ra, Tổng Giám đốc UNESCO nêu rõ: “Kể từ 14 năm nay, kỷ niệm Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ. UNESCO và các đối tác cam kết: Khắp nơi trên thế giới đều tổ chức các hoạt động, hội nghị, buổi biểu diễn, hội thảo. Giúp mỗi người cùng nhận thức- khám phá tầm quan trọng của đa dạng ngôn ngữ và đa ngôn ngữ”.

Bạn và tôi vừa đi qua ý nghĩa Ngày tiếng mẹ đẻ Quốc tế. Rất hân hạnh khi đã giúp bạn nhận ra ý nghĩa của ngày này. Được hỗ trợ độc giả bằng các kiến thức này là niềm vui của tôi. Trân trọng cảm ơn bạn đọc!