Ý nghĩa của Ngày thành lập Hội Nông dân của nước ta ta rất quan trọng. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ, hội viên và nông dân cùng nhân dân cả nước kỷ niệm. Là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và của giai cấp nông dân Việt Nam. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam nhé.

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam  được thành lập vào ngày 14/10/1930. Đây là Tổ chức Nông hội đỏ là Tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Cho đến nay, hội đã Trải qua 91 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Hội nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự lãnh đạo của Lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Từ đó giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã và đang không ngừng lớn mạnh mỗi ngày. Lớn mạnh cả cả về chính trị và tư tưởng cùng với tổ chức. Hội Nông dân Việt Nam đã tập hợp và cùng lúc đó động viên giai cấp nông dân đóng cùng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng nước Việt Nam. Cùng nhau viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc ta.

Lịch sử của Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Vào đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam sống khổ cực. Dân tộc ta sống dưới ách đô hộ của bọn thực dân phong kiến. Với lòng yêu nước thương dân, nhiều chiến sĩ Việt Nam đã đứng lên quên mình. Những người chiến sĩ xả thân tìm đường cứu dân và cứu nước. Đặc biệt từ chủ nghĩa yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã đưa dân ta đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó đã tìm ra con đường đi đúng cho cách mạng Việt Nam. 

Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được ra đời. Đây là cột mốc đánh dấu một bước ngoặt lớn. Đây là Bước ngoặt lịch sử chiến đấu vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ đó đã mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc ta. Đảng ta đã nhận thức rất rõ vai trò và giá trị của giai cấp nông dân. Cũng từ đó, Đảng đã nhấn mạnh “Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng”. 

Ngày 14/10/1930 Nông hội đỏ được ra đời

Ngày 14/10/1930 Nông hội đỏ được ra đời nhằm tập hợp lại lực lượng nông dân nước ta đoàn kết. Cùng nhau xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam đấu tranh cho sự tự do và độc lập của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó giai cấp nông dân Việt Nam cùng với quần chúng cách mạng đã vùng lên đấu tranh. Họ đấu tranh anh dũng ở khắp Nam – Trung – Bắc và đặc biệt là tại cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931).

Ý nghĩa Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Phong trào đấu tranh trước đó là một bước ngoặt lớn cho nước ta. Nhằm để tiến hành tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam ta. Từ đó, đây là minh chứng cho tinh thần, khả năng của nhân dân. Và cùng với vai trò cách mạng to lớn của nông dân Việt Nam. Họ luôn gắn liền với với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hội Nông dân Việt Nam đóng góp sức người và sức của phục vụ tiền tuyến

Đất nước ta vừa giành được độc lập, dân tộc lại tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Cuộc kháng chiến mạnh mẽ nhằm chống thực dân Pháp diễn ra. Cùng chống lại xâm lược trước âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Trước tình thế hết sức khó khăn của nước ta cùng với vận mệnh dân tộc như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Thực hiện lời kêu gọi: “Kháng chiến, kiến quốc”, hàng ngàn, vạn thanh niên nông thôn ở cả hai miền Nam Bắc đã tiến hành lên đường tòng quân giết giặc. Cùng với đó là hàng chục triệu nông dân ta đã đóng góp sức người và sức của phục vụ tiền tuyến. 

Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” nông dân trên cả nước Việt Nam rất hăng hái. Họ tham gia “Phong trào thi đua ái quốc, sản xuất lập công, đề cao chiến sĩ” do Đảng và Chính phủ ta phát động. Hội Nông dân ở trong các vùng tạm chiếm đã tiến hành nhiều hình thức đấu tranh hiệu quả. Các hình thức đó đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ một thời. Đây là chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Từ đó đưa nhân dân ta kết thúc gần một thế kỷ ách áp bức và xâm lược của thực dân Pháp.

Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân nước ta.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý và cam kết việc Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90. Đây là lễ kỉ niệm đánh dấu cột mốc lớn. 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ngày 14/10/1930 đến 14/10/2020. Hội vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh cùng với đó là kết hợp với tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V. Cùng với sự kiện tuyên dương Chi hội trưởng hội nông dân tiêu biểu xuất sắc của năm 2020.

Ý nghĩa Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực và tiết kiệm. Cùng với đó phải đảm bảo các biện pháp phòng và chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đi đôi việc khen thưởng được thực hiện theo quy định chính thức hiện hành.

Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là một dịp lễ quan trọng. Dịp để cán bộ, hội viên và nông dân cùng nhân dân cả nước cùng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân nước ta. Đây là dịp để cổ vũ và động viên cán bộ, hội viên cùng với nông dân đã ra sức thi đua, phát huy vai trò và trách nhiệm của giai cấp nông dân. 

Tổng kết

Hội Nông dân Việt Nam dần chuyển mình trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng và những nông dân giàu có. Với xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại và góp phần thực hiện thắng lợi với mục tiêu đúng đắn. Thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ đó xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng.

Tin liên quan