Sinh viên được vay vốn học tập, thủ tục thế nào?

Sinh viên được vay vốn học tập, thủ tục thế nào? - 1 Lãi suất cho vay so với sinh viên lúc bấy giờ là 0,55 % / tháng.

Mức vay vốn tối đa là 4 triệu đồng/tháng

Theo Quyết định 05/2022 / QĐ-TTg sửa đổi, bổ trợ quyết định hành động 157 / 2007 / QĐ-TTg ngày 27/09/2007 về tín dụng thanh toán so với học viên, sinh viên do Thủ tướng nhà nước phát hành ngày 23/03/2022, hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 19/05/2022, mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng / tháng / học viên, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội pháp luật mức cho vay đơn cử địa thế căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng, nhưng không vượt quá mức tối đa nói trên.

Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại trường, bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

Đối tượng được vay vốn là học viên, sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả theo học tại những trường ĐH ( hoặc tương đương đại học ), cao đẳng, tầm trung chuyên nghiệp và tại những cơ sở giảng dạy nghề được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý Nước Ta, Cụ thể, có 3 nhóm đối tượng người dùng sau. Thứ nhất, học viên, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có năng lực lao động. Thứ hai, học viên, sinh viên là thành viên của hộ mái ấm gia đình thuộc một trong những đối tượng người tiêu dùng : hộ nghèo theo chuẩn pháp luật của pháp lý ; hộ cận nghèo theo chuẩn lao lý của pháp lý ; hộ có mức sống trung bình theo chuẩn pháp luật của pháp lý. Thứ ba, học viên, sinh viên mà mái ấm gia đình gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính do tai nạn đáng tiếc, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời hạn theo học có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi cư trú. Về phương pháp, việc cho vay được triển khai theo phương pháp cho vay trải qua hộ mái ấm gia đình. Đại diện hộ mái ấm gia đình là người trực tiếp vay vốn và có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học viên, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có năng lực lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở. Ngân hàng Chính sách xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi cho vay so với học viên, sinh viên. Điều kiện để được vay vốn như sau : Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ mái ấm gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay, có đủ những tiêu chuẩn pháp luật về đối tượng người tiêu dùng được vay vốn. Đối với học viên, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Đối với học viên, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về những hành vi : cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. Lãi suất cho vay so với sinh viên lúc bấy giờ là 0,55 % / tháng ( theo Quyết định 750 / QĐ-TTg ngày 01/06/2015 của Thủ tướng nhà nước về Điều chỉnh giảm lãi suất vay cho vay so với một số ít chương trình tín dụng thanh toán chủ trương tại Ngân hàng Chính sách xã hội ). Về trả nợ gốc và lãi tiền vay, trong thời hạn phát tiền vay, đối tượng người tiêu dùng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi ; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng người dùng được vay vốn nhận món vay tiên phong đến ngày trả hết nợ gốc. Kể từ ngày học viên, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo lao lý, đối tượng người dùng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần tiên phong. Đối tượng được vay vốn hoàn toàn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. Mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn và được thống nhất trong hợp đồng tín dụng thanh toán.

Thủ tục vay vốn như thế nào?

Theo Hướng dẫn số 2162A / NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội, thủ tục vay vốn so với hộ mái ấm gia đình như sau : Hồ sơ cho vay gồm có Giấy đề xuất vay vốn kiêm khế ước nhận nợ, kèm Giấy xác nhận của nhà trường ( bản chính ) hoặc Giấy báo nhập học ( bản chính hoặc bản photo có công chứng ) ; Danh sách hộ mái ấm gia đình có HSSV ý kiến đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội ; Biên bản họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn ( người vay phải gia nhập và là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại thôn nơi hộ mái ấm gia đình đang sinh sống, được Tổ bình xét đủ điều kiện kèm theo vay vốn ) ; Thông báo tác dụng phê duyệt cho vay. Về quy trình tiến độ, người vay viết Giấy ý kiến đề nghị vay vốn kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tổ Tiết kiệm và vay vốn nhận được hồ sơ xin vay của người vay, triển khai họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra những yếu tố trên Giấy ý kiến đề nghị vay vốn, so sánh với đối tượng người tiêu dùng xin vay đúng với chủ trương vay vốn của nhà nước. Trường hợp người vay chưa là thành viên thì Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại thôn đang hoạt động giải trí lúc bấy giờ tổ chức triển khai kết nạp thành viên bổ trợ hoặc xây dựng Tổ mới nếu đủ điều kiện kèm theo. Nếu chỉ có từ 1 đến 4 người vay mới thì kết nạp bổ trợ vào Tổ cũ kể cả Tổ đã có 50 thành viên. Sau đó lập Danh sách hộ mái ấm gia đình ý kiến đề nghị vay vốn kèm Giấy ý kiến đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận. Sau khi có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi hàng loạt hồ sơ đề xuất vay vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để làm thủ tục phê duyệt cho vay. Ngân hàng Chính sách xã hội nhận được hồ sơ do Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi đến, cán bộ ngân hàng nhà nước được Giám đốc phân công thực thi việc kiểm tra, so sánh tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng tín dụng thanh toán ( Tổ trưởng Tổ tín dụng thanh toán ) và Giám đốc phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, ngân hàng nhà nước lập thông tin tác dụng phê duyệt cho vay gửi Ủy Ban Nhân Dân cấp xã. Ủy Ban Nhân Dân cấp xã thông tin cho tổ chức triển khai chính trị – xã hội cấp xã ( đơn vị chức năng nhận ủy thác cho vay ) và Tổ Tiết kiệm và vay vốn để thông tin cho người vay đến điểm thanh toán giao dịch tại xã hoặc trụ sở ngân hàng nhà nước nơi cho vay để nhận tiền vay. Đối với học viên, sinh viên mồ côi sẽ vay trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Hồ sơ cho vay gồm Giấy đề xuất vay vốn kiêm khế ước nhận nợ kèm Giấy xác nhận của nhà trường ( bản chính ) hoặc Giấy báo nhập học ( bản chính hoặc bản photo có công chứng ).

Quy trình cho vay như sau: Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của nhà trường đang theo học tại trường và là HSSV mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở. Nhận được hồ sơ xin vay, ngân hàng xem xét cho vay, thu hồi nợ (gốc, lãi) và thực hiện các nội dung khác theo quy định.

Trao đổi với Dân trí, đại diện thay mặt trường Đại học Y Thành Phố Hà Nội cho biết, toàn bộ thông tin về đối tượng người dùng được vay vốn, hồ sơ vay vốn, quá trình vay vốn, … được nhà trường thông tin liên tục tới những lớp sinh viên và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho những bạn nếu có nhu yếu. Thực tế, tại trường Đại học Y Thành Phố Hà Nội, số lượng sinh viên vay vốn học tập không nhiều. Với những bạn có nhu yếu, những thủ tục tương hỗ xác nhận sẽ được nhà trường triển khai nhanh gọn. Đại diện Học viện Ngân hàng thì cho biết sinh viên hoàn toàn có thể tháo gỡ khó khăn vất vả về yếu tố học phí bằng 2 cách. Thứ nhất là vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Thứ hai, sinh viên hoàn toàn có thể nỗ lực học tốt để giành lấy học bổng. Hiện mức học bổng dành cho sinh viên học tốt rất cao, đủ giàn trải yếu tố học phí. Số lượng học bổng cho những năm cũng lớn, theo lao lý của Bộ Giáo dục đào tạo Đào tạo, có 8 % nguồn học phí giữ lại là để khuyến mãi ngay học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

Source: https://evbn.org
Category: Học Sinh