Bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Biểu Mẫu biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường nhé.

Biểu Mẫu biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. Thời gian. Địa điểm:

  1. Thời gian:      
  2. Địa điểm:  

II. Thành phần tham gia:                                   

  1. Đồng chí: 
  2. Các đồng chí: 
  3. Đồng chí: 
  4. Đội ngũ giáo viên và toàn bộ nhân viên trong hội đồng sư phạm của nhà trường.

III. Nội dung của biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường

1. Kết quả thực hiện chiến lược giáo dục giai đoạn trong biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường

a, Hiệu quả

+ Qua rà soát, nhằm đưa ra những chiến lược hiệu quả trong nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng và góp phần làm hiệu quả công tác giáo dục cho học sinh.

Trường sau thời gian dài nghiêm lúc thực hiện chiến lược phát triển đã đạt được hiệu quả tốt. Đội ngũ cán bộ của nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy. Nâng hiệu quả công tác giáo dục dần dần trở nên toàn diện. Và đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức. Nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy văn hoá.

Biểu Mẫu biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường

Đổi mới và làm phong phó phương pháp dạy học hiệu quả. Sử dụng các phương tiện nhằm đánh giá và phân loại học sinh một cách chính xác. Qua chiến lược này, đề ra và thực hiện phù hợp với mục tiêu cùng với nội dung chương trình. Những mục tiêu phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Từ đó đổi mới hoạt động GDNGLL, gắn việc học lý thuyết với thực hành một cách hiệu quả. Dạy học lý thuyết gắn liền hiệu quả với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

b, Những khó khăn và tồn tại

Bên cạnh những hiệu quả, còn tồn tại những khó khăn.

Đội ngũ cán bộ giáo viên: Một bộ phận nhỏ đội ngũ giáo viên chưa thực sự đáp ứng hiệu quả những yêu cầu đổi mới trong phương pháp giảng dạy. Một bộ phận nhỏ chưa đáp ứng những yêu cầu về quản lý và giáo dục học sinh. Chưa thực sự đáp ứng hiệu quả và vận dụng ứng dụng trong công tác giảng dạy.

Chất lượng học sinh có phần học lực yếu. Đi kèm với thái độ học tập và rèn luyện đạo đức chưa tốt. Đánh giá, xếp loại, phân loại học sinh còn chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả. Giác viên đôi khi còn nhẹ tay với học sinh. Chưa phát huy được tính tự học và tính tự sáng tạo của học sinh.

IV. Phương hướng điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường cho giai đoạn tiếp theo

Giai đoạn 1: từ năm học …. đến năm học… Đây là giai đoạn nhà trường điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch. Hoàn thiện những chiến lược của nhà trường. Tham mưu quy hoạch nhằm mục đích phát triển và dạy học hiệu quả trong nhà trường. Từ đó góp phần xây dựng và sửa chữa, nâng cao chất lượng phòng học. Nâng cao những phòng chức năng nhằm phục vụ xây dựng và duy trì trường chuẩn

Giai đoạn 2: Từ năm học ….. đến năm học….. Đây là giai đoạn rà soát và đề ra những kế hoạch phát triển giáo dục hiệu quả trong nhà trường. Từ đó đào tạo và tham mưu phát triển đối với các cấp lãnh đạo.Các cấp: Địa phương, PGD, UBND thị xã nơi trường có mặt. Giúp sửa chữa dãy nhà 2 tầng gồm 08 phòng học. Nâng cấp bằng cách lát gạch sân chơi vào năm học tới đây 2021 – 2022. Đội ngũ toàn bộ nhân viên nhà trường tập trung vào kế hoạch. Mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà trong trường. Nâng cao những kỹ năng giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

V. Kết luận:

  1. Kế hoạch rà soát chiến lược phát triển nhà trường là kế hoạch quan trọng. Rà soát chiến lược nhà trường là một văn bản có giá trị định hướng cao. Định hướng cho sự xây dựng và phát triển nên Giáo dục hiệu quả của nhà trường. Phát triển đúng định hướng năng lực của học sinh trong tương lai. Nhờ kế hoạch này đã giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh một cách hợp lý những kế hoạch cụ thể cho hàng năm, hàng tháng.
  2. Kế hoạch chiến lược phát triển còn thể hiện sự quyết tâm của nhà trường. Thể hiện được sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Từ đó xây dựng cho mình một thương hiệu riêng trên sự phát triển. Trở thành địa chỉ giáo dục hiệu quả và đáng tin cậy.
  3. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, nhà trường có sự phát triển mạnh. Góp phần phát triển nền kinh tế xã hội. Có kế hoạch chiến lược cụ thể của nhà trường. Qua thời gian thực hiện kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. Tuy nhiên bản Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường này là cơ sở, là nền tảng để nhà trường định hướng chiến lược phát triển nền giáo dục trong nhà trường. Phát triển cho những giai đoạn tiếp theo trong công tác giáo dục một cách bền vững.  

Biểu Mẫu biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường

Tổng kết về Biểu Mẫu biên bản rà soát chiến lược phát triển nhà trường

Như vậy, qua bài viết trên chúng tôi và quý bạn đọc đã cùng tham khảo biểu mẫu biên bản về việc rà soát, phát triển nhà trường một cách hiệu quả nhất!

Tin liên quan