Hiện nay, nhiều bạn trẻ chưa có tìm hiểu về những ngày quan trọng của thế giới. Vì vậy, các bạn cũng chưa nắm rõ được Ngày Thông tin về Phát triển thế giới là ngày nào. Và ngày này có mục tiêu và có ý nghĩa gì. Nếu các bạn chưa biết, thì hãy đồng hành với chúng tôi qua bài viết sau nhé.

Ngày Thông tin về Phát triển thế giới là ngày nào

Để động viên và thu hút được các nước trên thế giới. Về tính phát triển và sự cần thiết trong việc phải tăng cường sự hợp tác quốc tế. Vào ngày 19-12-1972, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua Nghị quyết số 3038. Và lấy ngày 24-10 hàng năm chọn là “Ngày Thông tin về phát triển thế giới”. Và sự kiện này lần đầu được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 24-10-1973. 

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định sáng lập ra một Ngày Thông tin về Phát triển thế giới. Và điều đặc biệt là ngày này trùng với Ngày Liên Hợp Quốc 24 tháng 10 hàng năm. Thông qua đó, nhằm thu hút sự chú ý của công luận của các nước trên thế giới. Vào những vấn đề Phát triển và ưu tiên trong sự cần thiết phải tăng cường sự hợp tác quốc tế. Hợp tác giữa các nước trên thế giới để giải quyết các vấn đề trên.

Ý nghĩa của Ngày Thông tin về Phát triển thế giới 

Vào ngày 17 tháng 5 năm 1972, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đã đề xuất các biện pháp. Để có thể phổ biến những thông tin và hỗ trợ để huy động công luận liên quan tới các vấn đề thương mại và phát triển. Trong đó, những đề xuất này trở thành “Nghị quyết 3038”. Do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 19 tháng 12, năm 1972. 

Nghị quyết này đã kêu gọi và lập ra để có thể giúp thu hút sự chú ý của mọi công dân trên toàn thế giới tới các vấn đề phát triển. Không những thế, một mục tiêu nữa của ngày này đó là để giải thích cho công chúng. Giải thích vì sao cần phải tăng cường vấn đề hợp tác quốc tế. Để có thể hợp tác giữa các nước để tìm cách giải quyết những vấn đề này. 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã quyết định lấy ngày Thông tin về Phát triển thế giới. Và ngày này trùng khớp với Ngày Liên Hợp Quốc. Để nhấn mạnh vai trò trung tâm của việc phát triển giữa các nước trong công việc của Liên Hợp Quốc. Ngày Thông tin về Phát triển thế giới lần đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 24 tháng 10 năm 1973. Và cũng kể từ đó đã được tổ chức vào ngày này mỗi năm.

Mục tiêu của Ngày 

Mục tiêu mà ngày Phát triển thế giới được hình thành. Xoay quanh việc hướng dẫn mọi công dân tập trung vào các vấn đề phát triển của các nước. Nó có dự định thúc đẩy những chính sách hợp tác quốc tế để có thể giải quyết những vấn đề như vậy. Để giải quyết các vấn đề phát triển, những ý tưởng của sự kiện này đã được hiểu theo cách rộng hơn. Bao gồm các vấn đề sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại ngày nay (máy tính, internet, di động).

 

Sáng kiến hữu ích ​​này cố gắng thông tin và động viên to lớn những giới trẻ. Cũng như động viên công chúng nói chung để có thể hiểu rõ nhu cầu cải tiến phổ biến thông tin. Huy động thế hệ thanh niên bằng cách khai thác sức mạnh của công nghệ thông tin. Mang lại những thay đổi lớn có tính xây dựng, đáp ứng các thách thức phát triển.

Hầu hết các quốc gia phải đối mặt với những tai ương như không đủ nguồn lực, cơ sở hạ tầng, đầu tư và kết nối khi tiếp cận công nghệ mới. Các vấn đề xem xét mối quan tâm có liên quan đến sự phân chia kỹ thuật số. Và có rất nhiều lĩnh vực khác nhau ở các quốc gia khác nhau và phát triển khác nhau. Sự phân chia của kỹ thuật số ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Từ kinh doanh, sức khỏe và giáo dục và gây ra các tai họa phát triển.

Ý nghĩa của ngày này nằm ở chỗ ảnh hưởng của những vấn đề này. Khi được giải quyết một cách hiệu quả. Thông qua việc mọi người sử dụng hợp lý các phần mềm, công nghệ thông tin. Bằng cách áp dụng đầy đủ các chiến lược phát triển được hoạch định tốt. Qua đó sẽ có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Hoạt động của Ngày Thông tin về Phát triển thế giới

Tem bưu chính của nước ta có một số bộ tem về sự phát triển thông tin. Qua đó phản ánh kịp thời tốc độ phát triển của ngành công nghệ thông tin. Từ khi có thông tin hữu tuyến, đến đài Hoa Sen, số hóa mạng viễn thông, vô tuyến, đến truyền tin bằng vệ tinh… Đó là các bộ tem có tựa đề “Thông tin phục vụ đời sống” phát hành ngày 1-3-1993.

Tem “Đài vệ tinh mặt đất Hoa Sen 1”  phát hành ngày 1-3-1993 và ngày 5-6-1985. Bộ tem và tem khối “Số hóa mạng viễn thông” được phát hành vào ngày 17-9-1991. Bộ tem “Vệ tinh viễn thông Việt Nam VINASAT-1” phát hành ngày 19 tháng 4 năm 2008. 

Trên đây là những thông tin cơ bản về Giải mã sự kiện Ngày Phát triển thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết  của chúng tôi. Nếu có điều gì chưa rõ đừng ngại ngần đặt câu hỏi nhé. Mời các bạn chú ý đón xem những bài viết sau của chúng tôi để có thể biết thêm nhiều thông tin nhất nhé.

Tin liên quan