Ngày Thế Giới Về Đa Dạng Văn Hóa Vì Đối Thoại Và Phát Triển

Ngày nay xu thế toàn cầu hóa ngày càng diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Các cấu trúc không gian của thế giới sẽ phải thay đổi. Những sự liên thông lẫn cả về không gian và thời gian. Có nhiều thuận lợi đem đến cho sự giao tiếp của các nền văn hoá. Một thế giới mới  ngày được cải thiện sẽ cởi mở hơn. Và đòi hỏi gắn kết và hòa nhập hơn. Những nền văn hóa của các cộng đồng khác nhau thì. Nó có nhiều cơ hội và các điều kiện quan hệ qua lại với nhau. Theo bằng hàng ngàn cách thức khác nhau. Và để hiểu rõ hơn về thông tin thì dưới đây chúng tôi sẽ viết rõ hơn. Về ngày thế giới về đa dạng văn hóa vì đối thoại và phát triển này nhé!

ngày thế giới về đa dạng văn hóa vì đối thoại và phát triển

Nguồn Gốc Ra Đời Ngày Thế Giới Về Đa Dạng Văn Hóa Vì Đối Thoại Và Phát Triển

Năm 2001 thì tổ chức văn hóa, khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc. Nó đã thông qua tuyên bố toàn cầu về đa dạng văn hóa trong nghị quyết 57/249. Và tại cuộc họp toàn thể Liên hợp quốc này vào tháng 12/2002. UNESCO quyết định lấy ngày 21/5 hàng năm là ngày “Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hóa vì Đối thoại và Phát triển” Theo 57 ý kiến tán thành trên tổng số lên đến 249 phiếu. Ngày kỷ niệm này đã tạo cơ hội làm cho chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn. Biết về các giá trị của đa dạng văn hóa và lập một thế giới chung sống tốt đẹp hơn.

Năm 2011,thì  UNESCO và Liên minh các nền văn minh của Liên hợp quốc. Nó ở cấp cộng đồng đã phát động chiến dịch “Làm một việc vì sự đa dạng và hòa nhập”. Và để kỷ niệm ngày lễ này thì từ năm 2013, thì chiến dịch được phát động nhân ngày thế giới về đa dạng văn hóa. Là vì đối thoại và Phát khuyến khích các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới. Nó có biện pháp cụ thể để ủng hộ sự đa dạng và hòa nhập với các mục tiêu như là : Nhận thức về tầm quan trọng của đối thoại liên văn hóa. Và sự đa dạng và hòa nhập.

Để xây dựng một cộng đồng các cá nhân cam kết ủng hộ đa dạng thông qua tất cả các việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Đấu tranh chống lại sự thiên vị và định kiến nhằm để nâng cao. Và hiểu biết và hợp tác giữa người dân từ các nền văn hóa khác nhau.

Đa Dạng Văn Hóa Quan Trọng Như Thế Nào

+ Theo UNESCO ở 75% mâu thuẫn, xung đột xảy ra trên thế giới. Thì đều liên quan đến văn hóa. Thu hẹp khoảng cách khác biệt trong văn hóa là việc là làm cấp thiết.  Vì sự an toàn và hòa bình và đầy phát triển.

+ Đa dạng văn hóa là một trong những động lực mạnh mẽ của sự phát triển. Nó không chỉ liên quan tới tăng trưởng kinh tế. Mà nó còn để có được một cuộc sống hoàn thiện hơn. Đến về mặt trí tuệ, tình cảm và đạo đức và tinh thần.

+ Hiện tồn tại trên 7 công ước văn hóa thúc đẩy đa dạng văn hóa. Nó thông qua việc khẳng định rằng đa dạng văn hóa. Coi là một tài sản không thể thiếu để xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

+ Việc chấp nhận và công nhận sự đa dạng văn hóa và đặc biệt là nhờ vận dụng . Vào một cách sáng tạo của các phương tiện. Về truyền thông và thông tin thì có lợi cho đối thoại giữa các nền văn minh và văn hóa. Và tôn trọng và đồng thời hiểu biết lẫn nhau.

Ý Nghĩa Đa Dạng Văn Hóa

Tăng cường các kỹ năng và năng lực đối thoại và đòi hỏi thiện chí rộng mở. Và không phê phán với tinh thần chỉ trích. Đối thoại liên quan tới tất cả chúng ta: Thì từ các nhà hoạch định và các nhà chức trách cho tới các thành viên. Thì mỗi cá nhân của mỗi cộng đồng. Trong các hội nghị quốc tế lớn, UNESCO luôn biết thúc đẩy các hoạt động. đối thoại trong lĩnh vực này đặc biệt là trong các khu vực địa chiến lược để nhằm tác động .

Đến vào nhóm đối tượng mục tiêu như phụ nữ, thì thanh niên và những người bị thiệt thòi. Phát triển không thể tách rời nét văn hóa. Đóng góp theo cách nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo. Cho nền văn hóa có thể tạo ra nhiều lợi thế quan trọng về sự gắn kết xã hội.

Những Sự Kiện Về Ngày Thế Giới Về Đa Dạng Văn Hóa Vì Đối Thoại Và Phát Triển

+ Năm 2001 thì tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc. Mâu thuẫn,về xung đột xảy ra trên thế giới đều liên quan đến văn hóa. Thu hẹp khoảng cách khác biệt giữa văn hóa là việc làm cấp thiết vì sự an toàn. Và hòa bình và phát triển.

+ Vào ngày 21/5 hàng năm là ngày thế giới về đa dạng văn hóa vì đối thoại và Phát triển. Chấp nhận và công nhận sự đa dạng văn hóa và đặc biệt là nhờ vận dụng một cách sáng tạo.Để của các phương tiện truyền thông và thông tin và có lợi cho đối thoại giữa các nền văn minh. Các và văn hóa, biết tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

+ Theo Tổng giám đốc UNESCO thì ngày này chính là cơ hội để mở ra tiềm năng sáng tạo của các ngôn ngữ và truyền thống khác nhau. Các của chúng ta và để bảo đảm rằng những khác biệt này làm phong phú. Đồng thời  củng cố sức mạnh và thay vì chia rẽ chúng ta.

Kết luận

Và đó chính là những tìm hiểu của chúng tôi về ngày thế giới về đa dạng văn hóa vì đối thoại và phát triển. Đây quả là một ngày lễ mang đậm tính nhân văn có đúng không nào. Các bạn nghĩ sao về ngày lễ đặc biệt như thế này. Hãy để lại những ý kiến ở phía dưới cho chúng tôi biết thêm nhé. Xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian ít ỏi để đọc bài chúng tôi!