Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 31/3/2014 đã quy định cụ thể các đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế tại Khoản 1, Điều 11. Theo đó, những đối tượng thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị mua hóa đơn, sau đó gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được mua hóa đơn. Vậy thủ tục mua hóa đơn lần đầu theo quy định của cơ quan thuế như thế nào? Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì và cách viết mẫu đơn này như thế nào? Trong bài viết dưới đây, EVBN xin giới thiệu một vài nội dung cơ bản liên quan đến thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế và mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất.

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu của cơ quan thuế như thế nào?

Các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc diện là đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế, cần tiến hành những thủ tục sau theo quy định tại Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ mua hóa đơn lần đầu

Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu số 3.3, Phụ lục 3, ban hành kèm theoThông tư  39/2014/TT-BTC;

– Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp là phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy phép đầu tư, giấy phép hành nghề, quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền). Văn bản này lập theo mẫu số 3.16, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  39/2014/TT-BTC;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao, không cần công chứng;

– Bản sao không cần chứng thực một trong các giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người mua hóa đơn;

– Trường hợp người đi mua không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp thì phải chuẩn bị thêm giấy ủy quyền.

Từ lần thứ 2 khi mua hóa đơn của cơ quan thuế trở đi, người mua không cần chuẩn bị văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh trong hồ sơ.

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

hóa đơn thuế

Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in phải chuyển sang mua hóa đơn từ cơ quan thuế thì cần chuẩn bị thêm:

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ghi nội dung theo mẫu số 3.9, Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC;

– Bảng kê quyết toán hóa đơn, ghi nội dung theo mẫu số 3.12,  Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp báo và bảng kê trên nhưng chưa mua hóa đơn ngay tại thời điểm nộp thì khi tiến hành mua hóa đơn lần mua đầu sẽ không cần nộp 2 biểu mẫu nêu trên nữa.

Thứ hai, nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trong bộ hồ sơ, người mua hóa đơn đem hồ sơ đến nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Thứ ba, nhận hóa đơn

Khi đến mua hóa đơn của cơ quan thuế, người mua phải tự ghi hoặc đóng dấu các mục: tên, địa chỉ, mã số thuế trên  liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang  hóa đơn ra khỏi cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi mua hóa đơn đó.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh không cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn khi mua hóa đơn của cơ quan thuế. Người mua chỉ phải trả tiền theo giá bán đã niêm yết công khai.

Thế nào là mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn?

Đơn đề nghị mua hóa đơn là biểu mẫu giấy tờ bắt buộc mà các các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và các nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành cần phải có cùng với các giấy tờ khác theo quy định.

Mẫu đơn này là một loại biểu mẫu sẵn có được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/3/2014, kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Mẫu đơn này có nội dung đơn giản, ngắn gọn. Trong đơn, người mua hóa đơn cần ghi đầy đủ thông tin của người mua hóa đơn theo hướng dẫn; số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua cụ thể từng loại là bao nhiêu đồng thời ghi rõ những cam kết của bên mua về việc quản lý, sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định.

Cách viết mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn như thế nào?

Dưới đây, chúng tôi hướng dẫn các bạn chi tiết cách điền các nội dung trong Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Phần đầu Đơn đề nghị

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết Đơn đề nghị mua hóa đơn.

– Kính gửi: Ghi tên cơ quản quản lý thuế trực tiếp, nơi ngươi mua nộp hồ sơ đề nghị mua hóa đơn.

Cách viết mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn

Cách viết mẫu đơn đề nghị mua HĐ

Phần nội dung chính Đơn đề nghị

* Ghi rõ thông tin tổ chức, doanh nghiệp, hộ hoặc cá nhân kinh doanh đề nghị mua hóa đơn:

– Tên tổ chức, doanh nghiệp, hộ hoặc cá nhân kinh doanh: Ghi theo đăng ký thuế;

– Mã số thuế đã được cấp;

– Địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ nhận thông báo thuế: Ghi theo đăng ký thuế;

– Số điện thoại liên hệ: Ghi rõ cả số điện thoại cố định và di động;

– Họ và tên người đại diện theo pháp luật: Ghi theo đăng ký thuế

– Tổng số vốn điều lệ: Ghi theo số vốn đã góp đủ;

– Tổng số lượng lao động;

– Họ và tên người mua hóa đơn, trường hợp ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền;

– Số chứng minh nhân dân (căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng) của người đi mua hóa đơn, ngày cấp, nơi cấp.

* Ghi rõ thông tin số lượng hóa đơn, chứng từ đi kèm:

– Cột số thứ tự: Đánh số thứ tự theo từng dòng kê khai trong bảng.

– Loại hóa đơn, chứng từ: Điền tên của từng loại hóa đơn hay chứng muốn mua.

– Tồn đầu kỳ trước: Điền số lượng hóa đơn chưa sử dụng hết của kỳ liền trước của kỳ trước kỳ phát sinh mua hóa đơn.

– Số lượng mua kỳ trước: Ghi rõ số lượng hóa đơn, chứng từ đã mua kỳ trước, nếu không có phát sinh mua thì điền là 0.

– Sử dụng trong kỳ: Ghi rõ số lượng hóa đơn, chứng từ đã sử dụng ở kỳ liền trước kỳ phát sinh mua.

– Còn cuối kỳ: Ghi rõ số lượng hóa đơn, chứng từ còn tồn lại của cuối kỳ liền trước kỳ phát sinh mua.

– Số lượng mua kỳ này: Điền rõ số lượng hóa đơn, chứng từ kỳ này muốn mua.

Phần cuối Đơn đề nghị

Người mua cam kết quản lý và sử dụng hoá đơn, chứng từ đã mua do cơ quan thuế phát hành đúng quy định, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cuối cùng, người mua hóa đơn phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào đơn đề nghị

Tải mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

 

Tin liên quan