Việc bàn giao tài sản là một vấn đề đáng để tâm. Chắc rằng bạn sẽ đặt ra câu hỏi có nên lập ra biên bản bàn giao tài sản hay không? Biên bản bàn giao tài sản là gì? Cần lưu ý điều gì khi viết biên bản bàn giao tài sản. Liệu rằng có mẫu biên bản bàn giao tài sản hay không? Hyax theo dõi nội dung bài viết sau để có được những lời giải đáp nhé.

Biên bản bàn giao tài sản là gì?

Biên bản bàn giao tài sản là những nội dung liên quan đến việc bàn giao tài sản của mình sang một người khác. Biên bản bàn giao tài sản sẽ được lập ra sau khi cả hai bên đã đồng thuận xong về vấn chuyển giao tài sản của mình. Biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa giúp bên giao và bên nhận có ràng buộc cụ thể, chi tiết. Cập nhật đầy đủ thông tin tài sản được bàn giao. Biên bản bàn giao tài sản lập ra với một mục đích nếu có sai sót sẽ thấy ai là người phải chịu trách nhiệm.

Cần lưu ý điều gì khi viết biên bản bàn giao tài sản

Ghi đúng tên của người bàn giao tài sản trong biên bản bàn giao tài sản.

Ghi chép đúng đầy đủ, chi tiết  tài sản được bàn giao của bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản.

Ghi đầy đủ nội dung các tài sản được bàn giao.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu số 1: Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tên cơ quan                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………và

………………………….

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2021

Địa chỉ …………  tiến hành bàn giao tài sản giữa …………. (bên chuyển giao tài sản) và ………… (bên tiếp nhận tài sản) 

Được thực hiện vào …………giờ, ngày ……………. tháng….. năm2021

I/ Thành phần tham dự:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………

Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….…….

2/ Bên nhận:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………

Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………………………….

Chủ tọa: Ông …………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông …………………………………………………………………………………

II/ Nội dung bàn giao:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1
2
3
….     …….   ………… ……… …………   ……..   ……….
Cộng

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………

Bằng chữ ………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 2 bản có giá trị hiệu lực như nhau. Bên giao sở hữu 1 bản, bên nhận sở hữu 2 bản.

          Chữ ký bên bàn giao tài sản                                             Chữ kí bên nhận bàn giao tài sản

          (Kí, ghi rõ họ tên)                                                                     (Kí, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản giao tài sản

Mẫu số 2: Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tên Công Ty                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2021

Địa chỉ …………  tiến hành bàn giao tài sản giữa …………. (bên chuyển giao tài sản) và ………… (bên tiếp nhận tài sản) 

Được thực hiện vào …………giờ, ngày ……………. tháng….. năm2021

I. Thành phần tham gia:

Người bàn giao:

Ông/ Bà:…………………………………………….. Chức vụ:…………………………..

Mã số nhân viên:…………………………………. Bộ phận:…………………………..

Người nhận bàn giao:

Ông/Bà:……………………………………………… Chức vụ:……………………………

Mã số nhân viên:…………………………………. Bộ phận:……………………………

II. Cùng tiến hành bàn giao tài sản với nội dung sau đây:

STT Tên tài sản Thông số kĩ thuật,

 Mã số thiết bị

Đơn vị Số lượng Hiện trạng

    tài sản

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Người bàn giao cam kết những kê khai trên là đầy đủ và đúng số lượng. Hai bên đồng thuận, thống nhất biên bản bàn giao tài sản như trên. Biên bản bàn giao được làm thành 3 bản. Một bản bên giao tài sản giữ. Một bản do bên tiếp nhận tài sản giữ. Một bản do công ty/ doanh nghiệp giữ. Và tất cả biên bản phải thống nhất và giống nhau tuyệt đối.

Người bàn giao                         Người nhận bản giao          Đại diện đơn vị quản lý

(Kí, ghi rõ họ tên)                        (Kí, ghi rõ họ tên)                (Kí, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu số 3:  Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tên Công Ty                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2021. Tại…………..vào……..giờ……

I.Bên giao tài sản:

Ông/bà:………………………………………………

Chức danh:………………………………………….

Phòng/ Bộ phận:……………………………………

II.Bên nhận tài sản:

Ông/bà:………………………………………………

Chức danh:………………………………………….

Phòng/ Bộ phận:……………………………………

Cùng tiến hành bàn giao tài sản như sau:

STT Tên tài sản Thông số kĩ thuật,

   Mã số thiết bị

Đơn vị Số lượng Tình trạng

  tài sản

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Người bàn giao cam kết những kê khai trên là đầy đủ và đúng số lượng. Hai bên đồng thuận, thống nhất biên bản bàn giao tài sản như trên. Biên bản bàn giao được làm thành 3 bản. Một bản bên bàn giao tài sản giữ, một bản do bên tiếp nhận tài sản giữ. Bản còn lại do đơn vị quản lý giữ. Và tất cả biên bản phải thống nhất và giống nhất với nhau.

Bên giao tài sản     Bên nhận tài sản         Bộ phận hành chính nhân sự

(Kí, ghi rõ họ tên)     (Kí, ghi rõ họ tên)     (Kí, ghi rõ họ tên)

Tổng kết về biên bản bàn giao tài sản

Trên đây là một số thông tin mà EVBN đã cung cấp cho các bạn như khái niệm về biên bản bàn giao tài sản là gì. Một số mẫu biên bản bàn giao tài sản mà EVBN đã cung cấp cho bạn. Hy vọng rằng những nội dung mà EVBN chúng tôi cung cấp đã giúp bạn giải được phần nào đó thắc mắc. Mong rằng bạn sẽ đồng hành cùng EVBN trong những bài viết mới. Chúc quý độc giả có nhiều phút giây thư giãn, thoải mái. Cuối cùng cảm ơn bạn đã theo dõi và đồng hành cùng EVBN hết bài viết này nhé.

Tin liên quan