Bạn cần tìm kiếm địa chỉ kế toán kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình? Cùng tìm hiểu về cơ quan này ở bài viết dưới đây! 

Kế toán, Kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình là gì?

Trước hết chúng ta cần hiểu kế toán, kiểm toán là gì. 

Kế toán 

Kế toán là việc đo lường, xử lý thông tin và truyền đạt chúng về các thực thể kinh tế. Các thực thể này có thể là doanh nghiệp và tập đoàn. Đơn giản hơn, kế toán là ngôn ngữ kinh doanh, đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức đến những người khác như nhà đầu tư, ban quản lý, chủ nợ. Thuật ngữ “kế toán” và ” báo cáo tài chính ” có thể được sử dụng như những từ đồng nghĩa. Những người làm kế toán được gọi là kế toán viên.

Kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực gồm:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kế toán thuế
 • Kế toán pháp y 

Một số tổ chức liên quan đến kế toán:

 • Cơ quan chuyên môn 
 • Công ty kế toán
 • Chuẩn kế toán 

Kiểm toán 

Kiểm toán nhà nước do Quốc hội thành lập, là cơ quan chỉ tuân theo pháp luật và hoạt động độc lập. Cơ quan này thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công, giúp cho tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập vào ngày 11/7/1994. Có chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan, đơn vị nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương với Bộ trưởng. Vị trí này được Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn.

Các lãnh đạo kiểm toán nhà nước đương nhiệm: 

 • Tổng kiểm toán: Trần Sỹ Thanh
 • Phó Tổng kiểm toán: Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Hoạ.

Kế toán Kiểm toán Ninh Bình

Các cơ quan thuộc Kiểm toán nhà nước (điều hành):

 • Văn phòng Đảng – Đoàn thể
 • Văn phòng Kiểm toán nhà nước
 • Thanh tra Kiểm toán nhà nước 
 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng Kiểm toán
 • Vụ Hợp tác quốc tế

Hiện nay, cơ cấu tổ chức tổng thể gồm 34 Vụ, trong đó có các cơ quan tương đương với vụ. Vụ trưởng đứng đầu Vụ, Kiểm toán trưởng đứng đầu về chuyên ngành và khu vực. 

Kho bạc

Hai cơ quan Kế toán và Kiểm toán nhà nước đều là những thành phần của của Kho bạc. Và định nghĩa của Kho bạc cũng là sự tổng hợp sâu sắc hơn của 2 định nghĩa trên. 

Kho bạc Nhà nước (Ngân khố) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, tổng kế toán nhà nước và huy động vốn giúp ngân sách nhà nước. Đặc biệt là cho hình thức đầu tư phát triển qua phát hành trái phiếu Chính phủ dựa theo quy định của pháp luật. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình cũng chính là 1 cơ quan nhỏ thuộc Kho bạc nhà nước. 

Quyền hạn, chức năng của kho bạc 

Chức năng

Kho bạc nhà nước tại Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Kho bạc Nhà nước. Cơ quan có chức năng quản lý về quỹ ngân sách Tỉnh; tổng kế toán Tỉnh. Và thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách Tỉnh và cho đầu tư phát triển. Việc đầu tư được phát triển nhờ hình thức phát hành trái phiếu tuân theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình có quyền hạn sau:

 • Trích tài khoản tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để giao nộp cho ngân sách nhà nước. Cơ quan cũng có thể áp dụng các biện pháp hành chính khác (phải tuân theo quy định của pháp luật) để thu ngân sách nhà nước.
 • Có quyền từ chối thanh toán hay chi trả các khoản chi không đúng. Các khoản chi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
 • Thực hiện xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước. 

Cơ cấu kho bạc Ninh Bình 

Thông tin cán bộ quản lý 

Giám đốc: Đinh Văn Hợp

Ngày sinh: 18/8/1963

Quê quán: Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Thông tin liên hệ: 0912 186 049 – hopdv@vst.gov.vn

Kế toán Kiểm toán Ninh Bình

Phó Giám đốc: Lê Thị Phương Nam

Ngày sinh: 18/2/1972

Quê quán: Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Thông tin liên hệ: 0915 178 389 – namltp@vst.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Hoàng Thanh Phong

Ngày sinh: 03/01/1972

Quê quán: Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Thông tin liên hệ: 0917 897 272 – phonght@vst.gov.vn

Các văn phòng, đơn vị 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình gồm 7 văn phòng chuyên môn nghiệp vụ. Gồm: 

 • Phòng Kế toán nhà nước
 • Phòng Thanh tra 
 • Phòng Kiểm soát chi
 • Phòng Tài vụ
 • Phòng Tin học
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Văn phòng

Và cơ quan này ở Ninh Bình cũng có các đơn vị trực thuộc có mặt ở từng thành thị thuộc Tỉnh. 

 • Kho bạc nhà nước ở Tam Điệp
 • Kho bạc nhà nước ở Hoa Lư 
 • Kho bạc nhà nước ở Yên Mô 
 • Kho bạc nhà nước ở Yên Khánh 
 • Kho bạc nhà nước ở Gia Viễn
 • Kho bạc nhà nước ở Nho Quan
 • Kho bạc nhà nước ở Kim SơnĐịa chỉ Kế toán Kiểm toán Ninh Bình

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình

Cơ quan Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình nằm tại Thành phố Ninh Bình. Có địa chỉ cụ thể là: Km10, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. 

Điện thoại: 0229 3871570.

 

Trên đây là thông tin về Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Ninh Bình. Hãy theo dõi website để cập nhật các thông tin mới nhất về Kho bạc Ninh Bình nhé! 

Tin liên quan