Hợp đồng nhân viên chính thức: mẫu phổ biến năm 2022

Khi chúng ta đã được nhận làm nhân viên chính thức của một công ty nào đó. Chúng ta sẽ cần phải kí một bản hợp đồng gọi là hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là một trong những văn bản quan trọng để thể hiện những thỏa thuận hợp pháp giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên với những quy định mới nhất của bộ luật lao động. Có rất nhiều nội dung pháp lý quan trọng mà các bên cần thỏa thuận hợp pháp. Bao gồm mức lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vì vậy, trước khi ký kết để làm nhân viên chính thức. Cũng như tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng lao động. Cần đọc thật kỹ các nội dung được thỏa thuận. Và làm sao để soạn hợp đồng lao động đúng nhất ?

Hợp đồng lao động là gì ?

Hợp đồng lao động chính là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hai bên thoả thuận về việc làm, tiền lương, điều kiện lao động. Cộng thêm quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác. Nhưng vẫn có nội dung thể hiện về việc làm, tiền lương. Cùng với sự quản lý, điều hành của một bên thì mới được coi là hợp đồng lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc. Thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động

Bản chất của hợp đồng lao động là sự thỏa thuận cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề thuộc mối quan hệ lao động. Là căn bản của hợp đồng lao động. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để phân biệt với thỏa ước lao động tập thể. Bản chất là sự thỏa thuận tập thể giữa đại diện của tập thể lao động. Cũng như đại diện của người sử dụng lao động về các vấn đề thuộc quan hệ lao động.

Mẫu hợp đồng nhân viên chính thức phổ biến 2022

Mẫu hợp đồng nhân viên chính thức (Hợp đồng lao động)

Tuỳ vào hợp đồng lao động phải được kí kết theo một trong các loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Là hợp đồng mà trong đó hai bên kí kết không xác định thời gian, thời điểm. Để chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời gian, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Điều này diễn ra trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hiệu lực của hợp đồng bắt đầu. Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn. Hai bên phải ký kết một hợp đồng lao động mới. Nếu trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới. Thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng
  • Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn. Mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới. Thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
  • Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động

Mẫu hợp đồng nhân viên chính thức phổ biến 2022

Một số rủi ro khi sử dụng hợp đồng nhân viên chính thức

Hợp đồng mẫu tràn lan nếu không được kiểm chứng rõ ràng về mặt hiệu lực pháp lý trong các điều khoản. Điều này sẽ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro về hình thức và hiệu lực của hợp đồng.

Một mẫu hợp đồng mẫu nhân viên chính thức được soạn thảo trên những điều khoản cơ bản và chung nhất. Nếu như không có sự rõ ràng về mặt chủ thể và đối tượng trong hợp đồng. Tất nhiên điều này sẽ dẫn đến hợp đồng thiếu sự chặt chẽ, thiếu sự rằng buộc và không làm rõ được đối tượng của hợp đồng.

Hợp đồng mẫu nhân viên chính thức không thể tư vấn cho khách hàng những rủi ro và các tư vấn xoay quanh việc xây dựng hợp đồng. Thậm chí những điều khoản phạt vi phạm phù hợp dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể trong hợp đồng.

Hợp đồng mẫu nhân viên chính thức của mỗi công ty sẽ khác nhau. Tuỳ vào mỗi một công ty sẽ cần có những quy định về nhân sự, kế hoạch sử dụng nhân sự. Điều này rất cần thiết làm rõ trong hợp đồng để tránh tranh chấp phát sinh

Hợp đồng mẫu nhân viên chính thức đặc thù cho từng doanh nghiệp. Tại đây vừa bộc lộ định hướng, sự đặc thù cho từng ngành nghề, vị trí công tác còn thể hiện sự chuyên nghiệp của mỗi công ty hay doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng nhân viên chính thức phổ biến 2022

Chúng tôi vừa cung cấp cho các bạn mẫu hợp đồng nhân viên chính thức phổ biến 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi.