Để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, Chính phủ chung tay hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng cho các cá nhân, hộ kinh doanh khó khăn. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân, Chính phủ còn ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 08/4/2020, quy định về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh và một số vấn đề liên quan.

Khi nào có thể đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất?

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề trên quy mô thế giới. Tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đồng tâm hiệp lực tạm đẩy lùi dịch Covid-19. Song không phải tất cả đã được giải quyết triệt để, hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đã và vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết bài toán khó về duy trì, phát triển kinh tế trong đại dịch. 

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc gia hạn thời hạn nộp các loại thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

* Khi nào được đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Có phải tất cả các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh đều được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất? Câu trả lời là không. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất sẽ chỉ áp dụng cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế cụ thể được quy định chi tiết tại Điều 2 Nghị định này.

* Thời điểm được phép gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Đối với tiền nộp thuế GTGT: 

+ Trường hợp kê khai GTGT theo tháng: Phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020

+ Trường hợp kê khai GTGT theo quý: Phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020.

Thời gian gia hạn nộp tiền thuế là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định. Riêng thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý vẫn theo quy định hiện hành.

Đối tượng Kỳ tính thuế được

 gia hạn

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Thời hạn nộp thuế
Kê khai thuế theo tháng Tháng 3/2020 20/4/2020 20/9/2020
Tháng 4/2020 20/5/2020 20/10/2020
Tháng 5/2020 20/6/2020 20/11/2020
Tháng 6/2020 20/7/2020 20/12/2020
Kê khai thuế theo quý Quý 1/2020 30/4/2020 30/9/2020
Quý 2/2020 30/7/2020 30/12/2020

– Đối với tiền nộp thuế TNDN:

Số tiền thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp trong quý 1 và quý 2 năm 2020 thì thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định.

giấy đề nghị gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng covid-19

đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Đối với tiền thuế của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh:

Hộ gia đình và cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp thuế GTGT và thuế TNCN phát sinh năm 2020 chậm nhất là ngày 31/12/2020.

– Thời gian gia hạn nộp tiền thuê đất:

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 là 5 tháng, tính từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Như vậy, người nộp thuế nộp tiền thuê đất kỳ 1 sẽ chậm nhất ngày 31/10/2020.

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là gì?

Để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế phải làm Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gửi tới cơ quan quản lý thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. Nếu người nộp thuế gửi giấy sau thời điểm này thì sẽ không được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Người nộp thuế có thể gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế quản lý một lần cho tất cả các kỳ (các tháng) cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cần ghi lại được các thông tin về người nộp thuế, loại thuế đề nghị gia hạn, trường hợp được gia hạn cũng như cam đoan của người nộp thuế về tính minh bạch của những thông tin đã khai trong Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Cách điền Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê là biểu mẫu sẵn có được Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Các nội dung trong giấy này đơn giản, người nộp thuế cần kê khai chính xác, trung thực các nội dung trong mẫu để được hưởng quyền lợi gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ, tuyệt đối tránh khai man, khai gian dối, vì lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp mình mà ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, doanh nghiêp khác đáng được thực hưởng.

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2020

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

– Phần kính gửi: Ghi rõ tên của cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Tên người nộp thuế: Ghi rõ bằng chữ in hoa, có dấu tên cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

– Điền đúng mã số thuế của cá nhân, đơn vị xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

– Địa chỉ: Điền địa chỉ theo đăng ký kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp.

– Số điện thoại của cá nhân, đơn vị xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

– Ghi rõ tên đại lý thuế (nếu có) và mã số thuế của đơn vị thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế. Bỏ trống phần nếu đã điền thông tin người nộp thuế ở trên.

– Đánh dấu x vào loại thuế hoặc tiền thuê đất mà cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị được gia hạn nộp.

 – Đánh dấu x vào trường hợp được gia hạn và điền thông tin theo yêu cầu.

  Lưu ý, trong nội dung phần này, người nộp thuế phải tự xác định mình thuộc doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ, tự xác định lĩnh vực hoạt động theo quy định.

Phần cuối, người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế ghi rõ ngày, tháng, năm lập biểu mẫu rồi ký, ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân); ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp). Nếu là nhân viên đại lý thuế thì ghi rõ họ và tên, số Chứng chỉ hành nghề.

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

 

Tin liên quan