Bạn cần tìm kiếm địa chỉ kế toán kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình? Thế thì bài viết dưới đây là dành cho bạn đó. Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết này nhé! 

Kế toán, Kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình là gì?

Trước hết, chúng ta cần hiểu về khái niệm của kế toán, kiểm toán. 

Kế toán 

Kế toán là việc đo lường, xử lý thông tin và truyền đạt chúng về các doanh nghiệp và tập đoàn. Hiểu giản đơn hơn, kế toán là một loại ngôn ngữ kinh doanh. Nó đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức rồi gửi đến những người khác như nhà đầu tư, ban quản lý, chủ nợ. Thuật ngữ “kế toán” có thể được sử dụng như là ” báo cáo tài chính “. Những người làm nghề kế toán thường được gọi với chức danh là kế toán viên.

Kế toán nhà nước được chia thành 6 lĩnh vực gồm:

 • Kế toán về tài chính
 • Kế toán về quản trị
 • Kiểm toán
 • Hệ thống thông tin cho kế toán
 • Kế toán về thuế
 • Kế toán về pháp y 

Kiểm toán 

Kiểm toán nhà nước là cơ quan mà Quốc hội thành lập, là cơ quan hoạt động độc lập theo pháp luật. Cơ quan này thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công, giúp cho tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập vào 11/7/1994. Có chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các cơ quan, đơn vị nhà nước cùng các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương với chức danh Bộ trưởng. Vị trí này được đích thân Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn.

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán Quảng Bình

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của cơ quan này gồm 34 Vụ. Vụ trưởng là người đứng đầu Vụ, Kiểm toán trưởng đứng đầu các chuyên ngành và khu vực. 

Sau khi Luật về Kiểm toán có hiệu lực từ ngày 1/1/2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang trực thuộc Quốc hội. Vị trí Tổng kiểm toán được bầu theo sự đề cử và có 1 nhiệm kỳ là 5 năm. Họ có thể được bầu lại nhưng không được làm quá 2 nhiệm kỳ. 

Kho bạc

Cơ quan Kế toán nhà nước và Kiểm toán nhà nước là những thành phần quan trọng của Kho bạc. 

Kho bạc nhà nước hay Ngân khố là cơ quan thuộc Bộ Tài chính. Cơ quan này thực hiện việc tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về vấn đề quản lý nhà nước gồm quỹ ngân sách nhà nước, tổng kế toán nhà nước và huy động vốn giúp ngân sách nhà nước. Đặc biệt là hình thức đầu tư phát triển tài chính qua phát hành trái phiếu dựa theo quy định của pháp luật. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình là 1 cơ quan thuộc Kho bạc nhà nước. 

Quyền hạn và chức năng của kho bạc 

Quyền của kho bạc

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình có quyền hạn sau:

 • Trích một phần tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để giao nộp cho nhà nước. Có thể áp dụng các biện pháp hành chính khác (phải tuân theo quy định của pháp luật). Nói chung là phải đóng góp vào ngân sách nhà nước.
 • Có quyền từ chối thanh toán các khoản chi không đúng đúng đích, không đủ điều kiện. Cơ quan phải chịu trách nhiệm (tất cả trường hợp) về quyết định của mình.
 • Thực hiện xử phạt nghiêm minh các vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước. 

Chức năng kho bạc

Kho bạc nhà nước tại Quảng Bình là cơ quan trực thuộc Kho bạc Nhà nước. Cơ quan có chức năng quản lý về quỹ ngân sách Quảng Bình; tổng kế toán Tỉnh. Và thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách Quảng Bình và cho đầu tư phát triển. Việc đầu tư tại Quảng Bình được phát triển nhờ hình thức phát hành trái phiếu dựa trên quy định của pháp luật.

Kế toán Kiểm toán Quảng Bình

Cơ cấu kho bạc Quảng Bình 

Cơ cấu cán bộ

Kho bạc Quảng Bình được quản lý bởi 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc: 

 • Giám đốc: Phạm Hồng Tam

Thông tin liên hệ: 0232 385 6565-333 – tamph04@vst.gov.vn

 • Phó Giám đốc: Đào Hoàng Liêm

Thông tin liên hệ: 0232 385 6565-999 – liemhd@vst.gov.vn

 • Phó Giám đốc: Trần Đại Sơn

Thông tin liên hệ: 0232 385 6565-666– sontd@vst.gov.vn

Các văn phòng

Cơ quan này gồm 5 phòng ban với số liên hệ sau:

 • Phòng Kế toán: 0232 385 6565-111
 • Phòng Kiểm soát chi: 0232 385 6565-222
 • Phòng Tài vụ- Quản trị: 0232 385 6565-589
 • Phòng Thanh tra- Kiểm tra: 0232 385 6565-777
 • Văn phòng: 0232 385 6565-888

Các đơn vị 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình gồm có 7 đơn vị có mặt ở từng huyện thành. Gồm: 

 • Kho bạc nhà nước ở Quảng Trạch

Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Xương, huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3507 125125

 • Kho bạc nhà nước ở Ba Đồn

Địa chỉ: Phường Quảng Phong, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3512 450450

 • Kho bạc nhà nước ở Tuyên Hóa

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3684 165165

 • Kho bạc nhà nước ở Minh Hóa

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3709 799

Kế toán Kiểm toán Quảng Bình

 • Kho bạc nhà nước ở Bố Trạch

Địa chỉ: Số 33 Hùng Vương, Thị trấn Hoàn Lão, Tỉnh Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3862 336336

 • Kho bạc nhà nước ở Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 69 Hùng Vương, Thị trấn Quấn Hàu, huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3872 054054

 • Kho bạc nhà nước ở Lệ Thủy

Địa chỉ: Số 3 Hùng Vương, Thị trấn Kiên Giang, huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3882 557557

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình

Cơ quan Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình nằm tại Thành phố Quảng Bình. Có địa chỉ cụ thể là: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. 

Thông tin liên hệ: 0232 385 6565 – kbnnquangbinh@vst.gov.vn

Trên đây là thông tin về Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Bình. Hãy theo dõi website để cập nhật các thông tin mới nhất về Kho bạc Quảng Bình nhé! 

Tin liên quan