Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola nằm ở đâu? Quý vị độc giả chắc rằng đang thắc mắc không biết. Vậy bài viết Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola chắc chắn là giành cho riêng bạn rồi đấy. Hãy để EVBN cung cấp cho bạn những thông tin sau đây nhé.

Khái niệm Đại Sứ là gì?- Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

 • Đại Sứ là vị trí ngoại giao cao nhất của người đứng đầu cơ quan- tổ chức đại diện ngoại giao.
 • Đại Sứ là tên gọi tắt của Đại Sứ Đặc mệnh Toàn quyền.
 • Đại Sứ là nhân viên ngoại giao giữ chức vụ cao nhất, được chỉ định làm người đại diện cho một quốc gia tại một đất nước khác. Hoặc là một tổ chức quốc tế. Cũng có trường hợp là các nước cũng bổ nhiệm những cá nhân có uy tín cao làm Đại Sứ lưu động. Mục đích là để thực thi những nhiệm vụ cụ thể đã được giao.
 • Những vị Đại Sứ này sẽ tham mưu với chính phủ, hỗ trợ cho chính phủ của họ tại một khu vực hợp lí nhất định.

Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

Đại Sứ theo cách hiểu thông thường- Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

 • Theo cách hiểu dân giã , đại sứ là người đại diện của một nước khác tại thủ đô nước khác. Cái nơi mà Đại Sứ nước Việt Nam quản lý được gọi là Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Angola. Tại đấy, các nhân viên ngoại giao và kể cả các phương tiện giao thông cũng sẽ được quốc gia ấy miễn trừ ngoại giao.
 • Đại Sứ  là người được bổ nhiệm làm người đại diện cao nhất của một nhà nước hoặc tổ chức quốc tế.  Trước người đứng đầu của quốc gia của nước tiếp nhận.
 • Theo quy định của luật quốc tế. Thuật ngữ “đại sứ” nhằm xác định chức vụ của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao. Theo luật của đa số quốc gia,”đại sứ” chính là bậc ngoại giao cao nhất.

Khái niệm Đại Sứ Quán là gì – Địa chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

 • Đại sứ quán là địa điểm của cơ quan đại diện ngoại giao của một quốc gia này tại một quốc gia khác.  Được hình thành khi hai nước có quan hệ ngoại giao. Và đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao. 
 • Đại sứ quán luôn luôn được  đặt ở thủ đô của một quốc gia. Do đó, Đại sứ quán của Việt Nam đặt tại Quốc gia Angola có địa chỉ tại  Luanda  .Cũng như Đại sứ quán của Angola sẽ luôn nằm tại thủ đô của quốc gia khác.
 • Trường hợp nếu hai nước có quan hệ ngoại giao mà không đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao thì không có Đại Sứ Quán ở hai nước đó. Người đứng đầu cơ quan này là Ngài Đại Sứ Ngài Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền hoặc là gọi là Ngài Đại Sứ.  Ngoài ra còn các chức vụ làm ở Đại Sứ Quán như là Tham tán, Bí thư, Tùy viên,…
 • Đại Sứ Quán sẽ hoạt động trên một số lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quân sự. Bên cạnh đó  trong Đại Sứ Quán cũng có những cơ quan thực hiện chức năng chuyên trách theo từng mảng quản lý.

Chức năng của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola là gì? – Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

Chức năng của Đại Sứ Quán bao gồm – Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

 • Quảng bá, tuyên truyền hình ảnh đẹp của đất nước và thúc đẩy nét độc đáo dân tộc giao lưu văn hóa với nước ngoài. Tại đây sẽ  cung cấp thông tin liên lạc cho công dân nước mình tại nước của Đại Sứ. 
 • Đại Sứ sẽ Xử lý giấy tờ và tư vấn thủ tục cần thiết cho công dân nước mình tại quốc gia của họ.
 • Đảm bảo an ninh-an toàn cho công dân nước mình ở nước bạn…

Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

 • Bên cạnh đó, Đại Sứ Quán còn mang đến cơ hội việc làm cho du học sinh. Cũng như là việc hỗ trợ giáo dục cộng đồng thông qua các chương trình về du học, học bổng cho các cấp học khi tham gia tại đấy.

Nhiệm vụ của Đại Sứ Việt Nam tại Angola là gì Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

Nhiệm vụ của Đại Sứ Việt Nam tại Angola – Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

 • Đại Sứ sẽ  là người chịu trách nhiệm báo cáo lên Bộ Ngoại Giao của nước bạn về các vấn đề liên quan. 
 • Vị Đại Sứ Việt Nam có thể thay mặt chính phủ nước ta truyền đạt các ý kiến quan trọng. Và Đại Sứ có quyền hạn trên phạm vi cả nước đối với các vấn đề như làm visa,cũng như kinh tế- chính trị- văn hóa. Một trong số những hoạt động thông thường mà mọi người hay đến Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola.  Đó là xin làm Thị thực (Visa) để đi tới nước của Đại Sứ Quán.
 • Đại Sứ Quán Việt Nam luôn luôn được đặt tại thủ đô của đất nước Angola. Cũng giống như Đại Sứ Quán của Angola khi tới các quốc gia khác đều đặt tại thủ đô và ngược lại.
 • Địa Chỉ Đại Sứ Quán của Việt Nam cũng được đặt tại thủ đô nước Angola tại Luanda.

Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola được đặt ở đâu

Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola- Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola

Địa chỉ: Via AL4, Lotes No. 4-5, Talatona-Luanda Sul, Luanda, ANGOLA

TỔNG KẾT – Địa Chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Angola

Trên đây là toàn bộ thông tin về Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola Đại Sứ là gì. Đại Sứ Quán là gì? Và chúng ta biết được Đại Sứ là gì. Đại Sứ Quán là gì? Cũng như đã được tìm hiểu về Nhiệm vụ của một Đại sứ Việt Nam tại Angola là gì. Hay biết được Chức năng của một  Đại sứ Việt Nam tại Angola cần thực hiện những gì. Cảm ơn bạn đã đọc và tham khảo bài viết này của EVBN.

Tin liên quan