Hãy sẵn sàng cho liên doanh toàn cầu. Với sự hướng dẫn của các chuyên gia gồm bí quyết và kinh nghiệm để đưa doanh nghiệp của bạn ra quốc tế. Sử dụng danh sách dưới đây để tìm các dịch vụ hỗ trợ tại quốc gia bạn đang nhắm mục tiêu. Tìm hiểu thêm về cách EU giúp các doanh nghiệp nhỏ có tham vọng phát triển ra quốc tế tại đây hoặc thông qua Mạng lưới Doanh nghiệp Châu Âu.

EU hỗ trợ Quốc Tế hóa các doanh nghiệp EU như thế nào?

Bảng dưới đây cho biết dịch vụ nào bạn có thể muốn xem xét tiếp cận, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và thị trường mục tiêu của bạn.

 

Tên Tổ Chức Giới Thiệu Quốc Gia Website Hỗ Trợ
Enterprise Europe Network Mạng lưới giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) của EU đổi mới và phát triển trên phạm vi quốc tế. Nó cung cấp chuyên môn kinh doanh quốc tế với kiến thức địa phương trên một loạt các dịch vụ được nhắm mục tiêu (hợp tác, tư vấn, hỗ trợ đổi mới). 28 nước EU và 38 quốc gia ngoài EU http://een.ec.europa.eu/ 
European IPR desk Bộ phận trợ giúp IPR châu Âu cung cấp miễn phí, hỗ trợ trực tuyến về các vấn đề IP và IPR cho những người thụ hưởng các dự án nghiên cứu do EU tài trợ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU tham gia vào các thỏa thuận hợp tác xuyên quốc gia, đặc biệt là trong Mạng lưới doanh nghiệp châu Âu (EEN). Các nước EU https://www.iprhelpdesk.eu/
IPR SME Helpdesks in China, Latin America and South East Asia Bộ phận trợ giúp của IPR SME hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ tại hoặc liên quan đến Trung Quốc, Mỹ Latinh và Đông Nam Á thông qua việc cung cấp thông tin và dịch vụ miễn phí Trung Quốc,

Mỹ La-tinh,

Đông Nam Á

http://www.ipr-hub.eu/
EU Asia Business Link (EALink) – Resource Library Nền tảng nhằm giúp các doanh nghiệp châu Âu thiết lập và phát triển quan hệ thương mại ở một số nước châu Á. Cambodia,

China,

India,

Indonesia,

Japan,

South Korea,

Laos,

Malaysia,

Myanmar,

the Philippines,

Singapore,

Sri Lanka,

Taiwan,

Thailand,

Vietnam

http://www.ealink.eu/
EU SME Centre Sáng kiến của EU cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ thực hành toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Âu, giúp họ sẵn sàng kinh doanh tại Trung Quốc. China http://www.eusmecentre.org.cn/
EU Japan Centre Nó quản lý các hoạt động hỗ trợ kinh doanh và liên quan đến chính sách được thiết kế để giúp mang các doanh nghiệp châu Âu và Nhật Bản lại với nhau. Japan https://www.eu-japan.eu/
EU Gateway – Business Avenues Cung cấp các nhiệm vụ kinh doanh cho Hàn Quốc, Đông Nam Á và Trung Quốc. Hỗ trợ với cuộc họp kinh doanh Japan,

South Korea,

Singapore,

Indonesia,

Malaysia,

the Philippines,

Thailand,

Vietnam,

China

https://www.eu-gateway.eu
European ASEAN Business Centre (EABC) Mục tiêu của nó là góp phần cải thiện thương mại và đầu tư cho các công ty châu Âu tại Thái Lan và tăng cường đầu tư và thương mại châu Âu tại Thái Lan. Thailand http://www.eabc-thailand.eu/
EU-Indonesia business network (EIBN) Thúc đẩy Indonesia và ASEAN là điểm đến đầu tư và thương mại tiềm năng cao giữa các công ty từ tất cả các quốc gia thành viên EU28, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Indonesia http://www.eibn.org/
EU-Vietnam Business Network (EVBN) Mục tiêu của nó là tăng xuất khẩu và đầu tư của EU sang Việt Nam nói riêng đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển ở VN. Vietnam https://evbn.org/
ELAN Program (European and Latin American Business Services and Innovation Network) Tìm cách tăng và đa dạng hóa sự hiện diện kinh tế của EU ở Mỹ Latinh bằng cách đáp ứng nhu cầu về kiến thức và công nghệ đổi mới của Mỹ Latinh. Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Costa Rica

Mexico

Peru

http://www.elanbiz.org/

Nguồn: https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/enter-new-markets/support-for-exporters

Tin liên quan