Vào dịp cuối năm, tất cả các công ty, doanh nghiệp đều phải tiến hành tổng kết công việc kinh doanh của đơn vị mình sau 1 năm hoạt động. Những nội dung tổng kết kinh doanh phải được viết thành báo cáo gọi là Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp. Vậy Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp là gì và cách viết báo cáo này như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến mẫu Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp này.

Thế nào là Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp?

Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp là văn bản được doanh nghiệp soạn thảo vào cuối năm ra nhằm tổng kết tình hình kinh doanh vào sau một năm hoạt động.

Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp cần tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình, kết quả kinh doanh trong năm đồng thời đề ra được phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh trong năm tới.

Các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh với mục đích chính là thu được lợi nhuận cao nhất có thể để nguồn vốn của họ tăng lên nên Báo cáo kết quả hoạt động kinh chính xác sẽ đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp điều chỉnh, xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp, hiệu quả hơn trong tương lai.

Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp thường do Ban Giám đốc doanh nghiệp soạn thảo ra để trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên của doanh nghiệp, Hội nghị  người lao động… theo định kỳ. Quan trọng nhất trong báo cáo là phải đưa ra các con số cụ thể để người đọc, nghe báo cáo nắm được tình hình kinh doanh, lãi, lỗ của doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo cuối năm của doanhh nghiệp viết như thế nào cho đúng, đủ nội dung và thuyết phục người nghe? Dưới đây, EVBN sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành báo cáo này một cách chi tiết nhất. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có đặc thù riêng, sản phẩm kinh doanh  riêng, hình thức doanh nghiệp khác nhau nên báo cáo tổng kết năm cũng không thể giống nhau. Dựa trên phần hướng dẫn của chúng tôi, các bạn thay đổi cho phù hợp để hoàn thiện mẫu báo cáo của doanh nghiệp mình.

Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp mẫu mới nhất 2020

Báo cáo tổng kết cuối năm

Cách viết Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm của doanh nghiệp

 Phần đầu báo cáo

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, thời điểm viết báo cáo.

– Tên tổng công ty, tên công ty.

– Tên báo cáo.

Phần nội dung chính báo cáo

Phần 1: Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

* Nêu tóm tắt đặc điểm tình hình của công ty:

– Tình hình kinh tế thế giới: biến động giá vàng, giá dầu, dịch bệnh, suy thoái kinh tế.

– Tình hình trong nước: lạm phát, thắt chặt tiền tệ.

– Tình hình công ty: sự nỗ lực của Ban Giám đốc, tập thể công nhân viên, người lao động, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể.

* Tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh:

– Các chỉ tiêu năm trước đề ra có đạt được hay không đạt, tăng hay giảm bao nhiêu tiền, bao nhiêu %:

+ Thống kê doanh thu (số tiền, tăng hay giảm bao nhiêu % so với kế hoạch).

+  Thống kê lợi nhuận (số tiền, tăng hay giảm bao nhiêu % so với kế hoạch).

+ Thống kê lợi nhuận sau thuế và trích quỹ  (số tiền, tăng hay giảm bao nhiêu % so với kế hoạch).

+ Các kết quả khác: giá trị đầu tư, nộp ngân sách Nhà nước, chia cổ tức

Báo cáo tổng kết kinh doanh cuối năm của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo

Phần 2: Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu của doanh nghiệp trong năm tới

* Dự báo bối cảnh: doanh nghiệp đưa ra một vài dự báo về thị trường kinh doanh chung, thị trường kinh doanh liên quan đến ngành nghề của đơn vị mình, chỉ ra một vài thuận lợi cũng như khó khăn có thể phải đối mặt trong năm tới.

* Chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh: doanh nghiệp đưa ra những phương phướng cũng như chỉ tiêu cụ thể trong kinh doanh.

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh: đưa ra chỉ tiêu cụ thể cần đạt về giá trị đầu tư, tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách Nhà nước cũng như chia cổ tức trong doanh nghiệp.

– Kế hoạch trong công tác tổ chức lao động: thu hút lao động chất lượng cao, có tay nghề; tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao dộng.

– Kế hoạch công tác đầu tư: nêu tiến trình đầu tư, triển khai, hoàn thành các dự án cụ thể mà doanh nghiệp tham gia.

– Kế hoạch khác có liên quan đến doanh nghiệp:

+ Công tác kỹ thuật: tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, máy móc, giảm thiểu lãng phí điện nước trong quá trình vận hành, kiểm định chặt chẽ chất lượng đầu ra của sản phẩm.

+  Kế hoạch xây lắp.

* Đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác đầu tư, công tác kinh doanh, công tác thi công xây lắp, công tác quản trị, công tác tài chính.

Phần cuối báo cáo

– Đưa ra kết luận về những thành tựu doanh nghiệp đạt được trong năm cũng như những vướng mắc cần giải quyết trong thời gian tới.

– Người trình bày báo cáo gửi lời cảm ơn đến đại biểu dự hội nghị và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp đồng thời bày tỏ mong muốn toàn doanh nghiệp đoàn kết hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm tới.

– Người đứng đầu doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo.

Tải mẫu Báo cáo tổng kết năm của doanh nghiệp mới nhất

Cuối cùng, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Báo cáo tổng kết kinhh doanh cuối năm mới nhất hiện nay.

Tin liên quan