Kiran Mazumdar-Shaw là ai? Cuộc đời, sự nghiệp của nữ tỷ phú Kiran Mazumdar-Shaw

“Tôi muốn được nhớ đến với những giá trị đã tạo cho xã hội hơn là với cương vị một nữ doanh nhân giàu có”. … Đọc tiếp Kiran Mazumdar-Shaw là ai? Cuộc đời, sự nghiệp của nữ tỷ phú Kiran Mazumdar-Shaw