Yếu tố hài hước trong các chiến dịch marketing quảng cáo sản phẩm potx – Tài liệu text

Yếu tố hài hước trong các chiến dịch marketing quảng cáo sản phẩm potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (935.38 KB, 5 trang )

Yếu tố hài hước trong các
chiến dịch marketing quảng
cáo sản phẩm

“Sự hài hước được hỗ trợ bởi một chiến dịch marketing quảng cáo sản phẩm thông
minh và có sự liên quan mật thiết tới thương hiệu sẽ rất hiệu quả. Bằng không, nó
sẽ thật lố bịch”, Giám đốc Sáng tạo Công ty Slingshot, Dallas, bang Texas (Mỹ),
khẳng định.
Những chuyên gia trong lĩnh vực marketing quảng cáo và sáng tạo của các công
ty Mỹ đã đưa ra những nhận định về tác động của quảng cáo hài hước tới hoạt
động kinh doanh nói chung, và hiệu quả nói riêng của từng sản phẩm.

“Sự hài hước sẽ tăng cường cho thông điệp bán hàng của công ty bạn, giúp
chiến dịch marketing trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng sự hài hước quá
mức hoặc gây hiểu lầm có thể lại trở nên phản cảm”, Phó chủ tịch, Phó giám
đốc Sáng tạo Christy MacDougall Mitchell Bodden, New York, nhận định.

Quảng cáo của 1 hãng đèn pin

“Sự hài hước cần tương xứng với sản phẩm được quảng cáo, với khán giả và với
người tiêu dùng tiềm năng của sản phẩm. Sự hài hước chỉ mang tính hài hước
đơn thuần sẽ không có chỗ đứng trong các chiến dịch marketing lớn”, Giám
đốc Sáng tạo của Allen & Gerritson, Miami, cho biết.

“Nếu tương đồng với sản phẩm và phù hợp với mục tiêu, sự hài hước có thể sẽ
là biện pháp tuyệt vời trong việc tạo ấn tượng cho người tiêu dùng về nhãn

hiệu của sản phẩm”, Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Sáng tạo của
Publicis Worldwide, New York, kết luận.

Quảng cáo mũ bảo hiểm

“Sự hài hước cần có để nâng tầm cho thông điệp chính của mỗi chiến dịch
marketing quảng cáo sản phẩm, chứ không phải để làm loãng nội dung đó”,
Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Sáng tạo Công ty RPA, Santa Monica,
California, khẳng định.

“Một ý tưởng tuyệt vời cùng với thông điệp sâu sắc về sản phẩm, cho dù có
hay không có tính hài hước đều mang lại hiệu quả. Một quảng cáo hài hước có
thể sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời, nhưng nếu quảng cáo hài hước tệ hại, thì kết quả
cực kỳ bất lợi”, một chuyên gia sáng tạo đã nghỉ hưu cho biết.

Quảng cáo ô tô Chevrolet

“Sự hài hước không nên là mục tiêu chính của một chiến dịch marketing
quảng cáo sản phẩm. Sự hài hước có thể tốt, nhưng cũng có thể có tác động
ngược. Nên coi đó là một công cụ giống như bất kỳ công cụ truyền thông nào khác.
Nó có thể đem lại điều tốt hơn, hoặc tồi tệ đi, quan trọng là sử dụng công vụ đó thế
nào”, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Sáng tạo Lapiz Integrated Hispanic Marketing,
tại Chicago, cho biết.

“Sự hài hước không bao giờ tồn tại bên ngoài nội dung của chiến dịch
marketing quảng cáo sản phẩm. Nếu chiến lược quảng cáo và chính sản phẩm
đều mạnh, quảng cáo sẽ hiệu quả dù có hay không sự hài hước. Người làm quảng
cáo sẽ không bao giờ nói rằng ‘Tôi đang nghĩ sẽ viết một quảng cáo hài hước’. Họ
cần hiểu thực tế, đôi khi sự hài hước đã bao trùm toàn bộ chiến dịch”, Phó chủ tịch

kiêm Giám đốc Sáng tạo Northlich, Cincinnati, bang Ohio, nói.

hiệu của sản phẩm”, Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Sáng tạo củaPublicis Worldwide, New York, kết luận.Quảng cáo mũ bảo hiểm”Sự hài hước cần có để nâng tầm cho thông điệp chính của mỗi chiến dịchmarketing quảng cáo sản phẩm, chứ không phải để làm loãng nội dung đó”,Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Sáng tạo Công ty RPA, Santa Monica,California, khẳng định.”Một ý tưởng tuyệt vời cùng với thông điệp sâu sắc về sản phẩm, cho dù cóhay không có tính hài hước đều mang lại hiệu quả. Một quảng cáo hài hước cóthể sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời, nhưng nếu quảng cáo hài hước tệ hại, thì kết quảcực kỳ bất lợi”, một chuyên gia sáng tạo đã nghỉ hưu cho biết.Quảng cáo ô tô Chevrolet”Sự hài hước không nên là mục tiêu chính của một chiến dịch marketingquảng cáo sản phẩm. Sự hài hước có thể tốt, nhưng cũng có thể có tác độngngược. Nên coi đó là một công cụ giống như bất kỳ công cụ truyền thông nào khác.Nó có thể đem lại điều tốt hơn, hoặc tồi tệ đi, quan trọng là sử dụng công vụ đó thếnào”, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Sáng tạo Lapiz Integrated Hispanic Marketing,tại Chicago, cho biết.“Sự hài hước không bao giờ tồn tại bên ngoài nội dung của chiến dịchmarketing quảng cáo sản phẩm. Nếu chiến lược quảng cáo và chính sản phẩmđều mạnh, quảng cáo sẽ hiệu quả dù có hay không sự hài hước. Người làm quảngcáo sẽ không bao giờ nói rằng ‘Tôi đang nghĩ sẽ viết một quảng cáo hài hước’. Họcần hiểu thực tế, đôi khi sự hài hước đã bao trùm toàn bộ chiến dịch”, Phó chủ tịchkiêm Giám đốc Sáng tạo Northlich, Cincinnati, bang Ohio, nói.