Tỷ lệ đóng BHXH trích theo lương năm 2020

Tỷ lệ đóng BHXH trích theo lương năm 2020 đã có sự thay đổi. Căn cứ vào Nghị định 58/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 doanh nghiệp được đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH trích theo lương bằng việc giảm tỷ lệ đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

1. Tỷ lệ đóng BHXH đối với doanh nghiệp và người lao động Việt Nam

Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020 mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài có sự khác nhau. Đối với người lao động Việt Nam mức đóng sẽ cao hơn tương ứng với mức hưởng BHXH cũng sẽ cao hơn người lao động nước ngoài. 

Lưu ý các cụm từ viết tắt: Quỹ hưu trí (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS); quỹ TNLĐ-BNN; quỹ bảo hiểm thất nghiệp BHTN; quỹ bảo hiểm y tế BHYT.

Trường hợp đơn vị/ doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH. Mức đóng BHXH được quy định như trong Bảng 1.

Bảng 1:

Đơn vị/ Doanh nghiệp

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.3%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.3%
10.5%
Tổng cộng 31.8%

Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn thì mức đóng bảo hiểm xã hội như được quy định như trong Bảng 2.

Bảng 2:

Đơn vị/ Doanh nghiệp

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.5%
10.5%
Tổng cộng 32%

2. Tỷ lệ đóng đối với doanh nghiệp và người lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài khi đóng BHXH tại Việt Nam thì mức đóng được chia làm 2 giai đoạn như sau:

Thời gian  từ thời điểm hiện tại đến hết năm 2021:

Trường hợp đơn vị/ doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TN&XH. Mức đóng BHXH được quy định như trong Bảng 3.

Bảng 3:

Đơn vị/ Doanh nghiệp

Người lao động

BHXH
BHTN
BHYT
BHXH
BHTN
BHYT

HT
ÔĐ-TS
TNLĐ-BNN
HT
ÔĐ-TS
TNLĐ-BNN

3%

0.3%

3%

1.5%

6.3%
1.5%
Tổng cộng 7.8%

Xét trong trường hợp đơn vị/ doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn. Mức đóng được quy định cụ thể như trong Bảng 4.

Bảng 4:

Đơn vị/ Doanh nghiệp

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.5%

3%

1.5%

6.5%
1.5%
Tổng cộng 8%

Thời gian từ ngày 01/01/2022, đối với lao động nước ngoài:

Trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đối với lao động nước ngoài thì bổ sung vào 02 bảng trên:

  • Người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

  • Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

3. Điều kiện doanh nghiệp được giảm mức đóng vào quỹ BHXH

Để đủ điều kiện xét giảm tỷ lệ đóng vào quỹ BHXH bằng cách giảm tỷ lệ đóng vào quỹ TNLĐ-BNN doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  • Doanh nghiệp trong vòng 03 năm liền trước năm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, BHXH;

  • Phải thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động, an toàn, vệ sinh lao động, chính xác, đầy đủ, đúng hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

  • Có tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường. Chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5% như bình thường. 

Như vậy, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 trích theo lương của người lao động và các tỷ lệ BHTN, BHYT, TNLĐ-BNN của nhiều doanh nghiệp sẽ được giảm 3% do giảm tỷ lệ đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức đóng có phân biệt theo người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài. 

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm doanh nghiệp và người lao động vui lòng liên hệ theo đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872 để được hỗ trợ tốt nhất.