Top 16 chương trình mỗi xã một sản phẩm ocop mới nhất năm 2023

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề chương trình mỗi xã một sản phẩm ocop hay nhất do chính tay đội ngũ evbn chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Mục Lục

1. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát triển nông thôn mới được thực hiện triển khai như thế nào?

Tác giả: ocop.gov.vn

Ngày đăng: 11/13/2021 03:18 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 94059 đánh giá)

Tóm tắt: Tổ chức sản xuất gắn với phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như thế nào? Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể của Chương trình mỗi xã một sản phẩm? Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, quảng bá, xúc tiến thương mại Chương trình mỗi xã một sản phẩm ra sao?

Khớp với kết quả tìm kiếm: “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, vì vậy thời gian tới ……. read more

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát triển nông thôn mới được thực hiện triển khai như thế nào?

2. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm | Báo Nhân Dân điện tử

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 05/06/2021 10:10 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 19456 đánh giá)

Tóm tắt: Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (One Commune One Product – OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị đầu tiên được Việt Nam triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Chương trình là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, ra đời nhằm thực hiện bền vững các tiêu chí về sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt khu vực nông thôn. Theo đó, trọng tâm chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 4 Điều 12 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như sau: (a) Tổ chức sản xuất gắn ……. read more

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm | Báo Nhân Dân điện tử

3. TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ CHỦ THỂ SẢN XUẤT

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 10/17/2022 11:45 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 89856 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa ……. read more

TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ CHỦ THỂ SẢN XUẤT

4. Chương trình OCOP – Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn Năm 2021 – 2025

Tác giả: nhandan.vn

Ngày đăng: 08/28/2019 10:45 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 47523 đánh giá)

Tóm tắt: TQC CGLOBAL tư vấn ⚡Đạt chứng nhận OCOP⚡Đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP⚡Đáp ứng chương trình Ocop theo QĐ 919/QĐ-TTG ngày 01/8/2022⚡Đạt chứng nhận an toàn thực phẩm✅Nhanh chóng – Uy tín – Chi phí hợp lý […]

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (One Commune One Product – OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội ……. read more

Chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn Năm 2021 - 2025

5. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022-2025

Tác giả: tiengiang.gov.vn

Ngày đăng: 01/06/2020 05:52 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 34317 đánh giá)

Tóm tắt: Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022-2025 – Detail – Tin Tức -…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do ……. read more

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022-2025

6. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”: Nâng tầm nông sản địa phương

Tác giả: chogao.tiengiang.gov.vn

Ngày đăng: 10/31/2022 04:54 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 48716 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018. Theo đó, Việt Nam là quốc gia thứ 42 ……. read more

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”: Nâng tầm nông sản địa phương

7. Bộ tiêu chí phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Tác giả: tqc.vn

Ngày đăng: 08/12/2022 01:11 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 72910 đánh giá)

Tóm tắt: Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần ……. read more

Bộ tiêu chí phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

8. Cùng tìm hiểu về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Tác giả: binhphuoc.gov.vn

Ngày đăng: 01/04/2021 02:08 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 61516 đánh giá)

Tóm tắt: 1. Khái niệm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)   OCOP là từ viết tắt theo tiếng Anh là “One commune one product”, dịch ra tiếng Việt nghĩa là “Mỗi xã (phường) một sản phẩm”. Là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng tâm, Chương trình OCOP phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp xã trong việc triển khai thực hiện, trong đó: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, ban hành cơ chế, chính sách thực hiện định hướng phát triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, tạo các vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ; tăng cường quản lý và giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; hỗ trợ: tín dụng, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc triển khai chương trình OCOP nhằm góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, làng ……. read more

Cùng tìm hiểu về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

9. Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tác giả: lamthao.phutho.gov.vn

Ngày đăng: 09/03/2021 10:01 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 73436 đánh giá)

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào việc khái quát về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); thực trạng triển khai, mục tiêu và một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chương trình OCOP giai đoạn 2022 – 2025.

Khớp với kết quả tìm kiếm: “Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm có lợi thế. “Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm ……. read more

Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

10. Tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022

Tác giả: baochinhphu.vn

Ngày đăng: 07/02/2019 12:00 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 43770 đánh giá)

Tóm tắt: Chiều 27/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao chứng nhận sản phẩm OCOP cho 33 chủ thể. Tới dự có đồng chí Trần Song Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, gồm 06 nhóm sản phẩm: Thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; ……. read more

Tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022

11. Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Tác giả: tuyengiaotiengiang.vn

Ngày đăng: 06/25/2021 03:23 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 58803 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, vì vậy thời gian tới ……. read more

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

12. Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025

Tác giả: tapchicongthuong.vn

Ngày đăng: 04/16/2021 12:10 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 65478 đánh giá)

Tóm tắt: Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025

Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 4 Điều 12 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như sau: (a) Tổ chức sản xuất gắn ……. read more

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025

13. ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) NĂM 2023

Tác giả: nbtv.vn

Ngày đăng: 09/15/2022 01:02 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 30195 đánh giá)

Tóm tắt: .

Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa ……. read more

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) NĂM 2023

14. UBND huyện Giao Thủy triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tới các doanh nghiệp.

Tác giả: vioit.org.vn

Ngày đăng: 10/18/2019 07:15 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 81187 đánh giá)

Tóm tắt: Theo kế hoạch, tới đây huyện sẽ lựa chọn sản phẩm chủ lực có tiềm năng, lợi thế phát triển triển khai sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểm soát chất lượng gắn với truy xuất nguồn gốc góp phần phát triển hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu trong năm 2020 huyện nhà sẽ có ít nhất 19 sản phẩm OCOP, trong đó có từ 5% sản phẩm trở lên đạt tiêu chuẩn 5 sao, 30% sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 65% sản phẩm đạt tiêu chuẩn 1-3 sao.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (One Commune One Product – OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội ……. read more

UBND huyện Giao Thủy triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tới các doanh nghiệp.

15. Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP: Những vấn đề cần quan tâm

Tác giả: www.thiduakhenthuongvn.org.vn

Ngày đăng: 06/02/2020 11:00 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 92992 đánh giá)

Tóm tắt: Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 148/QĐ-TTg về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Quyết định 148/QĐ-TTg).

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do ……. read more

Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Những vấn đề cần quan tâm

16. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP

Tác giả: www.qdnd.vn

Ngày đăng: 07/05/2020 05:13 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 39902 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018. Theo đó, Việt Nam là quốc gia thứ 42 ……. read more

Chương trình