Tham vấn ý kiến về nhiều vấn đề nóng

Thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, công bố tại họp báo ở Hà Nội ngày 15-9. Diễn đàn có trên 400 đại biểu tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) và một số chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham dự theo hình thức trực tuyến.

Diễn đàn sẽ tập trung làm rõ bối cảnh quốc tế; xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế; những căng thẳng, xu hướng dịch chuyển địa – kinh tế và thách thức mới đối với phục hồi và phát triển kinh tế bền vững… Đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2022 và dự báo cả năm 2022.

Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế; các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới; nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ; các vấn đề về khoa học công nghệ, giáo dục, lao động, y tế, an sinh xã hội và các chính sách, giải pháp ứng phó. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh; làm rõ các ưu tiên vào một số trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.