Tham gia 21 năm có được rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

QUANG MINH

  –  

Thứ tư, 28/12/2022 06:46 (GMT+7)

Bạn đọc Cao Cường hỏi: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội 21 năm có được rút 1 lần không?

Về vấn đề này, Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm thì không đủ điều kiện để nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Trừ các trường hợp sau đây:

Người lao động ra nước ngoài để định cư;

Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn hoặc các bệnh, tật khác mà có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự phục vụ được thì sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay mà không phải đợi sau một năm nghỉ việc.