Tài liệu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một môn học khá khó, thuộc vào những môn khoa học lịch sử. Môn học đòi hỏi sinh viên cần có những kiến thức đúng về Đảng, về lịch sử Việt Nam. Chính vì vậy những tài liệu mà sinh viên tham khảo cần đảm bảo được tính chính xác cao. Giáo trình và tài liệu là những nguồn kiến thức giúp cho sinh viên có thể học tập được những môn học trên đại học. Môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học rất cần những giáo trình chuẩn để định hướng kiến thức đúng cho sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên tài liệu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tốt nhất hỗ trợ cho quá trình học tập.

Tài liệu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông tin chung về môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học gì? 

Vào ngày 3 tháng 2 nam 1930, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây được coi là một bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự nghiệp cách mạng cùng toàn thể nhân dân Việt Nam đã giành được những chiến thắng vang dội. Không chỉ trong những năm tháng chống quân xâm lược mà còn cả lúc đất nước đang ở thời bình. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc sử dụng chủ nghĩa và tư tưởng đó để làm nền cho tư tưởng, đường lối của Đảng khi lãnh đạo nhân dân. 

Chính vì những tổng kết quan trọng như vậy, môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã được đưa vào chương trình học của đại học. Hiện nay thì bộ môn này được coi là một môn chuyên ngành, môn khoa học lịch sử và đã được sớm nghiên cứu.

Tài liệu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử nghiên cứu trong môn học

Năm 1933, tác phẩm “ Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương” được tác giả Hà Huy Tập công bố. 

Năm 1962,  viện Lịch sử Đảng được thành lập với tên ban đầu là ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương. 

Những năm 60 – thế kỉ 20, tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Môn học này đã được giảng dạy, bồi dưỡng cho sinh viên. 

Ngày 13 tháng 7 năm 1992, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã chỉ đạo và ban hành quyết định ban hành giáo trình của các môn khoa học lịch sử như khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hiện nay, tất cả các giáo trình môn học này tại các trường đại học đều đã được biên soạn lại. Tuy nhiên, sự biên soạn lại này để phù hợp hơn với các yêu cầu đổi mới, nhất là về giáo dục. Sao cho phù hợp với những yêu cầu của Đảng và Nhà nước. 

Đối tượng nghiên cứu chính của môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Khi nghiên cứu môn học này, người học chủ yếu nghiên cứu về sự ra đời, sự phát triển. Và chủ yếu là các hoạt động của Đảng qua các thời kì trong lịch sử. 

Tài liệu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự kiện về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 

 • Các sự kiện lịch sử Đảng khác với các sự kiện dân tộc. Sự kiện lịch sử Đảng là các hoạt động lãnh đạo, đấu tranh. Nhằm mục đích làm nổi bật tính chất là một đảng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 • Các hệ thống sự kiện lịch sử không chỉ làm rõ được những khó khăn, thách thức, hy sinh của Đảng, của nhân dân, của các tổ chức. Mà còn cho người học thấy được nhờ sự hy sinh đó mà chúng ta đã có được những thắng lợi vẻ vang, các thành tựu để đời. 
 • Chính vì vậy, các tư liệu cần được đảm bảo độ chính xác cao nhất. 

Các cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách: 

 • Để có được những chiến thắng vẻ vang là nhờ những đường lối, chính sách đúng đắn, hợp lý, kịp thời của Đảng. 
 • Đảng cũng đề ra rất nhiều những cương lĩnh, đường lối theo từng thời kỳ khác nhau. Sự thay đổi như vậy sẽ giúp đường lối chỉ đạo luôn phù hợp, tránh trường hợp sai lầm đường lối, dẫn đến thất bại. 
 • Đảng đưa ra cương lĩnh, đường lối, chính sách trên mọi lĩnh vực của đất nước. Mỗi cương lĩnh sẽ phù hợp với từng lĩnh vực giúp cho các lĩnh vực có thể đạt được những thành công. 

Công tác xây dựng Đảng: 

 • Công tác xây dựng Đảng dựa trên chính trị được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển của Đảng. 
 • Xây dựng Đảng về các mặt như tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức giúp cho Đảng sẽ ngày càng vững mạnh, các cán bộ Đảng luôn giữ được sự chuẩn mực, giảm thiểu sự suy thoái đạo đức, lối sống của 1 bộ phận Đảng viên. 

Mục tiêu của môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Việc giảng dạy cho sinh viên môn học này giúp cho thế hệ trẻ của Việt Nam biết nhiều hơn về lịch sử nước nhà. Hơn thế, nâng cao cho học sinh những kiến thức, hiểu biết về Đảng, về Nhà nước, những thắng lợi lớn của dân tộc trong toàn bộ thời kì lịch sử. Sinh viên còn có thể biết thêm, hiểu thêm về truyền thống đấu tranh chống giặc của cha ông ta. 

Ngoài ra, sau khi học tập môn học này, sinh viên sẽ được bồi đắp thêm niềm tin với Đảng, với cách lãnh đạo của Nhà nước. Thêm vào đó, thế hệ trẻ khi tham gia vào các công tác của Đảng sẽ tích cực hơn, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đảng để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh hơn nữa. 

Tài liệu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên

Sinh viên hiện nay được tiếp cận với Internet rất nhiều và thường xuyên, đặc biệt trong thời gian học online. Chính vì vậy, sinh viên có thể tham khảo các giáo trình hiện có trên mạng, hoặc các bản PDF giáo trình của thầy cô giới thiệu. 

Các tài liệu về môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay được nhiều thầy cô giới thiệu cho sinh viên nhất: 

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  ( dành cho hệ đại học không chuyên lý luận chính trị) – NXB: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 • Văn kiện hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII – năm 2016. 
 • Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI – năm 2011 – NXB: Chính trị quốc gia. 

Ngoài ra, sinh viên có thể tham khảo thêm các văn kiện đại hội khác hoặc các giáo trình dành cho sinh viên chuyên lý luận chính trị. 

Tài liệu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết trên đây đã giới thiệu cho các bạn về môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi còn đưa ra cho các bạn 1 số tài liệu liên quan đến môn học này. Việc tham khảo nhiều tài liệu sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức chuyên sâu hơn và có thể học tập môn học này một cách tốt nhất.