Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí – Ngắn gọn nhất | Soạn văn 9 ngắn gọn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

Trả lời câu hỏi (trang 35 – 36 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a.  Văn bản Tri thức là sức mạnh bàn về giá trị của tri thức và vai trò của những người trí thức.

b.  Văn bản có thể chia làm 3 phần:

– Phần 1 (từ đầu đến “tư tưởng ấy”): Mở bài, giới thiệu vấn đề.

– Phần 2 (tiếp theo đến “xuất khẩu gạo trên thế giới”): Thân bài, nêu lên sức mạnh của tri thức nói chung và tri thức với cách mạng.

– Phần 3 (còn lại): Kết bài, khái quát về tri thức với nước ta.

c. Các câu văn mang luận điểm chính của bài:

– Tri thức là sức mạnh.

– Ai có tri thức thì người ấy có sức mạnh.

– Tri thức đúng là sức mạnh. 

– …người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi.

– Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng.

– …cần phải có biết bao nhà trí thức tài năng trên mọi lĩnh vực!

d. Bài văn chủ yếu sử dụng phép lập luận chứng minh và phân tích. 

e. Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí khác bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống ở chỗ :

– Nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí là dúng phép lập luận giải thích, chứng minh, bình luận để làm sáng tỏ vấn đề tư tưởng đạo lí quan trọng đối với đời sống con người.

– Còn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là từ sự việc, hiện tượng, lập luận, khái quát và nêu lên những vấn đề tư tưởng, đạo lí đời sống.