Services tiếng Anh là gì?

Services tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Services trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ Services tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm Services tiếng Anh
Services
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ Services

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: Services tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

Services tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ Services trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ Services tiếng Anh nghĩa là gì.

Services
– (Econ) Các dịch vụ.
+ Trên giác độ kinh tế, dịch vụ là các chức năng hoặc các nhiệm vụ được thực hiện mà người ta có cầu và do đó tạo ra giá cả hình thành nên một thị trường thích hợp.

Thuật ngữ liên quan tới Services

Tóm lại nội dung ý nghĩa của Services trong tiếng Anh

Services có nghĩa là: Services- (Econ) Các dịch vụ.+ Trên giác độ kinh tế, dịch vụ là các chức năng hoặc các nhiệm vụ được thực hiện mà người ta có cầu và do đó tạo ra giá cả hình thành nên một thị trường thích hợp.

Đây là cách dùng Services tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ Services tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

Services- (Econ) Các dịch vụ.+ Trên giác độ kinh tế tiếng Anh là gì?
dịch vụ là các chức năng hoặc các nhiệm vụ được thực hiện mà người ta có cầu và do đó tạo ra giá cả hình thành nên một thị trường thích hợp.

Source: https://evbn.org
Category: Làm Gì