Kết nạp Đảng là mong muốn lớn nhất của mọi quần chúng cảm tình Đảng. Tuy nhiên, khi đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng thì một số ít đảng viên lại có biểu hiện tha hóa, biến chất, vi phạm các nguyên tắc, Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm dẫn đến bị khai trừ khỏi Đảng. Nhiều đảng viên trong số đó nhận thức được rõ sai lầm, trách nhiệm của bản thân, có ý thức sửa chữa khuyết điểm và có nguyện vọng được kết nạp Đảng lại. Những đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng muốn kết nạp lại, sau khi viết đơn xin kết nạp Đảng lại sẽ được xem xét cụ thể. Nếu đủ điều kiện thì đảng viên bị khai trừ sẽ được nhận Quyết định kết nạp lại Đảng viên. Vậy trong điều kiện nào, đảng viên bị khai trừ sẽ được kết nạp lại. Quyết định kết nạp lại đảng viên bị khai trừ là gì và cách ghi các nội dung trong mẫu quyết định này như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung cơ bản liên quan đến việc kết nạp lại đảng viên bị khai trừ.

Những điều kiện để đảng viên được kết nạp lại

Theo quy định tại Điều 35, Điều lệ Đảng, đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ trong các trường hợp cụ thể sau:

– Vi phạm vào các quy định trong công tác bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; mắc sai lầm về quan điểm chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định bầu cử; sai lầm trong công tác tổ chức, cán bộ; tuyên truyền, phát ngôn sai với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; lập hội và hoạt động của hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

– Vi phạm trong các lĩnh vực: thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đầu tư, xây dựng; tài chính, ngân hàng; đất đai, nhà ở; an sinh, xã hội; quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ; hôn nhân và gia đình; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, bạo lực gia đình; phòng chống tội phạm; tham nhũng, lãng phí.

Theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương tại Quy định 29-QĐ/TW, ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2016. Cụ thể tại mục 3, tiểu mục 3.5 của Quy định này, để được kết nạp lại thì Đảng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có đủ tất cả điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng:

  • Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, tự nguyện thừa nhận và thực hiện theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên, cam kết hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định; qua thực tiễn người vào Đảng phải chứng tỏ được bản thân là người ưu tú, giành được sự tín nhiệm của nhân dân.
  • Luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân; thực hiện nghiêm túcCương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh…
điều kiện để đảng viên được kết nạp lại

Điều kiện kết nạp lại đảng viên

– Sau ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng, quần chúng có nguyện vọng kết nạp lại vào Đảng cần viết đơn xin kết nạp lại vào Đảng. Riêng trường hợp người bị kết án hình sự vì phạm tội ít nghiêm trọng thì kể từ khi được xóa án tích, phải sau 60 tháng mới được viết đơn xin kết nạp lại vào Đảng

– Phải được Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương ra văn bản đồng ý và phải được cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

– Thực hiện đúng các thủ tục xin kết nạp lại:

+ Người xin kết nạp lại phải viết đơn tự nguyện xin kết nạp lại vào Đảng;

+ Người xin kết nạp lại phải báo cáo trung thực lý lịch với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở;

+ Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu kết nạp lại vào Đảng.

Theo quy định sẽ không xem xét kết nạp lại Đảng viên trong trường hợp:

– Sau khi bị khai trừ khỏi Đảng vẫn tiếp tục tái phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

– Tự ý bỏ sinh hoạt Đảng mà không đưa ra được lý do chính đáng;

– Gây mất đoàn kết nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, Chi bộ.

– Từng tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảng vì các lý do khác nhau trừ lý do vì gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

– Từng bị kết án vì tội tham nhũng hoặc các tội nghiêm trọng.

Cần lưu ý đảng viên chỉ được kết nạp lại duy nhất một lần và sau khi kết nạp lại vẫn phải trải qua thời gian dự bị như đảng viên kết nạp lần đầu.

Thế nào là Quyết định kết nạp lại Đảng viên bị khai trừ?

Quyết định kết nạp lại đảng viên bị khai trừ là biểu mẫu được lập ra khi người bị khai trừ khỏi Đảng có nguyện vọng được kết nạp lại, tự nguyện viết đơn xin vào Đảng, được Ban Thường vụ tỉnh ủy đồng ý cho kết nạp lại, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định cho kết nạp lại vào Đảng.

Quyết định kết nạp lại đảng viên bị khai trừ hiện nay được sử dụng theo mẫu 9A-KNĐ do  Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 17/5/2012, kèm theo hướng dẫn số 12/HD/BTCTW tại danh mục các tài liệu về công tác Đảng, phần phụ lục I.

Quyết định kết nạp lại đảng viên bị khai trừ do Ban Thường vụ tỉnh ủy và cấp tương đương ban hành. Trong quyết định này cần ghi rõ các căn cứ ra quyết định; thông tin của quần chúng được kết nạp lại; tên cấp ủy cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp lại cho cho quần chúng cảm tình Đảng theo đúng quy định.

Quyết định kết nạp lại Đảng viên bị khai trừ

Mẫu quyết định

Cách viết Quyết định kết nạp lại Đảng viên như thế nào?

Ban Thường vụ có trách nhiện bành Quyết định kết nạp lại đảng viên. Quyết định này cần đảm bảo đủ các nội dung sau:

– Phần đầu quyết định:

+ Tên Đảng bộ, số hiệu quyết định.

+ Địa điểm, ngày tháng ban hành quyết định.

+ Các căn cứ ban hành quyết định: Điều lệ Đảng, đơn xin kết nạp lại của người vào Đảng, các nghị quyết của Chi bộ, Đảng ủy, công văn của Ban Thường vụ tỉnh ủy liên quan đến việc xét kết nạp lại quần chúng cảm tình Đảng.

 – Phần nội dung chính quyết định:

+ Ghi rõ thông tin của người xin kết nạp lại vào Đảng: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán.

+ Ghi rõ tên Chi bộ chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp lại cho người xin vào Đảng.

+ Ghi rõ tên từng bộ phận chịu trách nhiệm thi hành quyết định: Ban tổ chức, Văn phòng Đảng ủy, Đảng uỷ, Chi bộ, người xin kết nạp lại vào Đảng

 – Phần cuối quyết định:

+ Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu Quyết định kết nạp lại đảng viên.

+ Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư ký, ghi họ họ tên và đóng dấu lên quyết định.

+ Thay mặt Chi ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ ký và ghi họ tên.

Tải mẫu Quyết định kết nạp lại Đảng viên mới nhất 2020

Dưới đây chúng tôi gửi mẫu Quyết định kết nạp lại đảng viên 9A-KNĐ để các bạn tham khảo khi cần.

Tin liên quan