Được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm mong mỏi của mọi đảng viên dự bị sau một thời gian rèn luyện. Quyết định công nhận đảng viên chính thức đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình tu dưỡng của người đảng viên, chuyển đảng viên từ dự bị thành đảng viên chính thức. Vậy Quyết định công nhận đảng viên chính thức là gì? Trong điều kiện nào, đảng viên được chuyển Đảng chính thức? Khi chuyển Đảng chính thức, cần trải qua  những thủ tục nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm tìm một số vấn đề liên quan đến chuyển Đảng chính thức cho đảng viên.

Thế nào là Quyết định công nhận đảng viên chính thức?

Quyết định công nhận đảng viên chính thức được là biểu mẫu được Ban Thường vụ các cấp đưa ra nhằm công nhận đảng viên từ dự bị trở thành đảng viên chính thức sau một quá trình phấn đấu, rèn luyện.

Quyết định chuyển đảng viên chính thức là biểu mẫu có sẵn theo quy định, hiện nay dùng theo hai mẫu 16A-KNĐ và 16A-KNĐ. Nội dung chính của Quyết định phải nêu được các thông tin cơ bản về người được chuyển Đảng chính thức và thời gian chuyển Đảng chính thức.

Trong điều kiện nào, đảng viên sẽ được xét chuyển Đảng chính thức? Không phải mọi đảng viên từ đảng viên dự bị đều được chuyển Đảng chính thức mà có thể bị xóa tên nếu không đủ điều kiện. Quá trình xét chuyển Đảng chính thức này sẽ trải qua những trình tự nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong các nội dung tiếp theo của bài viết.

Quyết định công nhận đảng viên chính thức

Đảng viên dự bị sau 12 tháng thử thách được xét chuyển Đảng chính thức

Điều kiện để xét công nhận đảng viên chính thức là gì?

Đảng viên được kết nạp Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị. Theo Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tại Điều 4.2, khi đảng viên hết 12 tháng dự bị, Chi bộ sẽ xem xét và đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ họp bàn, nếu xét thấy đủ điều kiện sẽ ra quyết định công nhận trở thành đảng viên chính thức. Trường hợp đảng viên không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì sẽ đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên đảng viên đó.

Điều kiện để được công nhận là Đảng viên chính thức như sau:

– Trải qua thời gian 12 tháng dự bị, đảng viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

 – Trong buổi họp quyết định chuyển đảng chính thức cho đảng viên đó tại Chi bộ, Đảng bộ nơi đảng viên dự bị trực tiếp sinh hoạt, công tác phải được hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc số thành viên cấp uỷ tán thành.

– Đảng viên phải có đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ theo yêu cầu:

+ Giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

+ Bản tự kiểm điểm, nhận xét của đảng viên sau một năm dự bị.

 + Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức giúp đỡ.

+ Bản ghi ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

+ Bản nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên đang học tập, công tác.

+ Nghị quyết đề nghị chuyển đảng chính thức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Điều kiện để xét công nhận đảng viên chính thức

Công nhận Đảng viên chính thức

Thủ tục công nhận đảng viên chính thức

Chi bộ cần phải kịp thời xét để công nhận chính thức cho đảng viên khi hết thời gian dự bị. Đảng viên dự bị đủ điều kiện sẽ được công nhận là đảng viên chính thức vào đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị dù chi bộ họp chậm hay cấp uỷ có thẩm quyền phê chuẩn chậm.

Trường hợp Chi bộ, Đảng bộ cơ sở họp bàn nhiều lần về việc công nhận đảng viên chính thức hoặc xoá tên đảng viên tổ chức đảng cấp dưới nhưng không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc cấp uỷ viên đồng ý thì phải báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Để xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, kể cả trường hợp đảng viên kết nạp lại đều cần có những hồ sơ, thủ tục sau:

  1. Giấy chứng nhận hoàn thành học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới: Giấy này được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng
  2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị: Bản tự kiểm điểm này cần nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm trong việc rèn luyện và thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên trong 12 tháng dự bị, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại để đề nghị chi bộ xét công nhận là đảng viên chính thức.
  3. Bản nhận xét của đảng viên được giao nhiệm vụ giúp đỡ đảng viên dự bị: Nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về mọi mặt của đảng viên dự bị trong quá trình tu dưỡng nhằm báo cáo chi bộ xem xét.
  4. Bản nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên học tập, công tác, làm việc: Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ…
  5. Bản nhận xét của chi uỷ nơi cư trú: Chi ủy nơi đảng viên dự bị đang sinh sống, làm việc sẽ cho ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị gửi đến Chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt.
  6. Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở: Chi bộ, Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt xem xét các giấy tờ, nghe toàn bộ các bản nhận xét trên sẽ tiến hành biểu quyết. Nếu được trên 2/3 số đảng viên chính thức đồng ý thì Chi bộ ra Nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định chuyển đảng chính thức cho đảng viên. Nghị quyết cần nêu rõ kết luận của Chi bộ về ý thức chính trị; ưu, khuyết điểm của đảng viên dự bị; kết quả học tập, công tác… ghi rõ số và tỉ lệ đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.
  1. Cấp uỷ có thẩm quyền sau khi xem xét các giấy tờ, nghị quyết, đề nghị sẽ ra quyết định về việc xác nhận chuyển Đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Chi uỷ Chi bộ sẽ công bố quyết định này trong kỳ sinh hoạt gần nhất.

Tải mẫu quyết định công nhận đảng viên chính thức

Cuối cùng EVBN xin gửi các bạn tham khảo một số mẫu quyết định công nhận ĐV chính thức.

mẫu quyết định công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 16-KNĐ

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của Cấp uỷ có thẩm quyền, mẫu 16-KNĐ

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền, mẫu 16A-KNĐ

Tin liên quan