Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức là biểu mẫu quen thuộc với mọi cán bộ, công chức công tác trong các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Bạn có biết Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức là gì và có những nội dung nào trong mẫu phiếu này không? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức 2020 mới nhất.

Thế nào là phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức?

Trong quá trình công tác, trải qua mỗi năm, các cán bộ, công chức công tác trong các cơ quan, đơn vị sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến bản thân, gia đình, công việc. Toàn bộ những thay đổi này cần phải được bổ sung để các cấp quản lý tiện theo dõi. Những thay đổi này sẽ được ghi vào trong Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức và sẽ được lưu lại.

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức là mẫu phiếu được cơ quan nơi cán bộ, công chức công tác phát cho các cán bộ, công chức hàng năm để khai các thông tin bổ sung vào lý lịch cán bộ, công chức.

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong thành phần hồ sơ cán bộ, công chức nhằm tăng cường công tác quản lý và cập nhật đầy đủ các thông tin trong hồ sơ cán bộ một cách kịp thời. Mẫu phiếu này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18, tháng 6, năm 2007.

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức 2020 mới nhất

Bổ sung lý lịch được thực hiện khi cần

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức bao gồm rất nhiều nội dung chi tiết cần kê khai. Cán bộ, công chức cần trung thực, nghiêm túc trong hoàn thành mẫu phiếu trên để kết quả kê khai được chính xác, đầy đủ. Những nội dung cụ thể cần ghi trong phiếu sẽ được cung cấp trong phần tiếp theo của bài viết.

Xem thêm: mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức mới nhất

Những nội dung cơ bản cần có trong phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức 2020?

Cán bộ, công chức có nhiệm vụ kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin trong Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức theo thời gian quy định của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân đó công tác.

Nếu có ghi bổ sung về mặt văn bằng, chứng chỉ và một số giấy tờ liên quan khác  trong thời gian trên thì cán bộ, công chức cần nộp đầy đủ các giấy tờ đó. Nội dung cụ thể trong mẫu phiếu này bao gồm:

Phần đầu phiếu

– Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức; tên cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức và số hiệu cán bộ, công chức.

– Tên Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức ghi rõ thời gian từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Các thông tin về cá nhân cán bộ, công chức:

+ Họ và tên khai sinh: viết theo thông tin trên Giấy khai sinh, bằng chữ in hoa, có dấu.

+ Các thông tin về ngày tháng năm sinh, giới tính

+ Nêu rõ chức vụ, chức danh ở thời điểm kê khai về tất cả các mặt chính quyền, Đảng, đoàn thể.

+ Ghi chính xác thông tin ngạch công chức, mã ngạch, bậc lương, hệ số lương, ngày hưởng, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác.

+ Ghi rõ ngày kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam, ngày vào Đảng chính thức.

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

Mẫu số 4a-BNV/2007

Phần nội dung chính

* Ghi rõ toàn bộ những thay đổi về chức danh, chức vụ, cơ quan công tác

– Cán bộ công chức không liệt kê các chức danh, chức vụ mình từng đảm nhận, các đơn vị mà mình từng công tác mà chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung so với thời điểm trước.

– Ghi cụ thể mốc thời gian; tên các chức danh, chức vụ mà cán bộ, công chức đó được bổ nhiệm, bầu cử, miễn nhiệm hoặc điều động công tác trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức hoặc những thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, các danh hiệu được phong tặng…

* Ghi rõ những thay đổi về đào tạo, bồi dưỡng nhẵm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

– Cán bộ, công chức chỉ khai bổ sung vào phiếu sau khi đó kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng đó chứ không kê khai khi đang học.

– Người kê khai ghi rõ:

+ Tên sơ sở đào tạo, bồi dưỡng (tên trường, tên trung tâm).

+ Tên chuyên ngành (luật hình sự, kế toán kiểm toán, địa chính…)

+ Thời gian học: ghi rõ từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

+ Hình thức đào tạo cần ghi rõ chính quy hay tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…

+ Loại văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khóa học: tiến sĩ khoa học, thạc sỹ tâm lý, kỹ sư cơ điện…

* Ghi rõ những khen thưởng, kỷ luật mới

Ghi rõ bằng khen, giấy khen do ai khen tặng, ngày ký. Nếu bị kỷ luật ghi rõ tên, hình thức, thời gian kỷ luật.

* Kê khai chi tiết về thời gian đi nước ngoài

Chỉ kê khai những chuyến đi từ 6 tháng trở lên, ghi rõ từ  tính từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, đi quốc gia nào, ghi rõ lý do, nội dung công tác, tên các cơ quan, tổ chức đã làm việc ở nước đó.

* Kê khai chi tiết về tình trạng sức khỏe bản thân ở  thời điểm hiện tại

Ghi cụ thể về tình trạng sức khỏe (sức khỏe tốt hay yếu, có mắc bệnh mãn tính không…) và ghi rõ các thông tin về chiều cao, cân nặng, nhóm máu.         

* Kê khai trung thực về kinh tế bản thân

Cán bộ, công chức kê khai những phát sinh về tài sản so với thời điểm trước đó như nhà ở, đất ở, các tài sản có giá trị lớn khác do tự mua  hay được tặng, được cấp, được thừa kế.

* Ghi chi tiết những thay đổi về gia đình

Cán bộ, công chức chỉ kê khai những phát sinh mới về số lượng thành viên gia đình hoặc những thay đổi về hoàn cảnh kinh tế, chính trị của tất các thành viên trong gia đình.

* Những vấn đề khác cần bổ sung: cán bộ công chức chỉ ghi nếu cần bổ sung những thông tin khác ngoài các  thông tin nêu trên.

Phần cuối phiếu

Người khai bổ sung thông tin ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết rồi ký và ghi rõ họ tên.

Sau khi nộp lên cơ quan công tác, Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên phiếu.

Tải mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức 2020

Dưới đây chúng tôi gửi các bạn mẫu Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức mới nhất hiện nay để tham khảo khi cần.

Tin liên quan