Người lao động đóng bảo hiểm xã hội 21 năm có được rút 1 lần không?

Chú thích ảnh
Giao dịch thủ tục hành chính BHXH.

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm thì không đủ điều kiện để nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Trừ các trường hợp sau đây: