người hài hước in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Cuối cùng, anh ta là một người hài hước, nhưng vẫn là một chiến binh tài ba.

He ends up being a comedy relief, but nevertheless a competent fighter.

WikiMatrix

Ông ấy là người hài hước nhất.

He’s the funniest.

OpenSubtitles2018.v3

Không, Yevhen, tôi không thích có hai người hài hước.

No, I don’t like making two trips.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ta thật đúng là người hài hước, đúng không?

He’s a funny son of a bitch, isn’t he?

OpenSubtitles2018.v3

Anh chưa bao giờ là người hài hước.

And you were never funnier.

OpenSubtitles2018.v3

– Anh biết không, cha anh cũng là một con người hài hước đấy. – ông Kabir nói

“You know, your father was a funny man too,” Kabir said.

Literature

Sau khi làm việc với Armisen, Rashida Jones mô tả anh ta là “một trong những người hài hước nhất hành tin”.

After working with Armisen, Rashida Jones described him as “one of the funniest people on the planet”.

WikiMatrix

Alyson Hannigan chia sẻ rằng Spears “rất vui nhộn” và cô “không hề biết rằng lại là một người hài hước đến thế”.

Alyson Hannigan said that Spears “was so funny” and that she had “no idea she had such great comic timing”.

WikiMatrix

Một số người hài hước dùng từ “tội lỗi” như một từ lạc hậu để mô tả những khuyết điểm nhỏ nhặt của con người.

Some use “sin” humorously as an old-fashioned term to describe human foibles.

jw2019

Một trong số những blog hài hước nhất trên Web được viết bởi một người bạn tôi tên là Người què hài hước. ”

One of the funniest blogs on the Web is written by a friend of mine named Smartass Cripple.

QED

Một trong số những blog hài hước nhất trên Web được viết bởi một người bạn tôi tên là Người què hài hước.”

One of the funniest blogs on the Web is written by a friend of mine named Smartass Cripple.

ted2019

Đó là nơi duy nhất trên thế giới cấm người ta hài hước.

It’s the only place in the world where humor is forbidden.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi chỉ là người thích hài hước thôi.

I’m just a guy who likes comedy.

OpenSubtitles2018.v3

Họ chắc phải là những người rất hài hước.

They must be very humorous people.

OpenSubtitles2018.v3

“Ông là một nhân vật hài hước và sự nổi tiếng của ông nằm ở hai điểm hấp dẫn là: được nhìn nhận như là một người bị áp bức, người trên thực tế là mạnh hơn những kẻ mạnh nhất, và hai là người hài hước dễ bị kích động”.

“He is very much a clown figure and his popularity rests upon the twin attractions of being seen as one of the downtrodden, who is really more powerful than the strongest, and the clown who is irascible.”

WikiMatrix

Phải có người có khiếu hài hước chứ.

One must have a sense of humor.

OpenSubtitles2018.v3

Ai ai cũng biết cụ là một người hiếu khách, hài hước và có tinh thần yêu đời.

Elin is also well-known for her hospitality, sense of humor, and positive view of life.

jw2019

Nếu có một thượng đế và ông ấy thông minh, tôi đoán ông phải là người có óc hài hước.”

If there is a god and he’s intelligent, then I would guess he has a sense of humor.”

WikiMatrix

Wilkes là người có óc hài hước và rất vui tính nên cuộc phỏng vấn diễn ra khá thoải mái.

Wilkes is a funny man, which made the interview easy.

Literature

Nhiều người thích sự hài hước của người hầu gái đó và đã rất tốt với cô ta, nhưng thật là lạ lùng khi có những quan hệ riêng tư với người đó và đưa họ thay cho vị trí của một người bạn thân”.

Many people have liked the humour of their chambermaids and have been very kind to them, but ’tis very uncommon to hold a private correspondence with them and put them upon the foot of a friend.”

WikiMatrix

Những người Hàn Quốc đã nhìn thấy Kim tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4 năm 2018 đã mô tả ông là người thẳng thắn, hài hước và chu đáo.

South Koreans who saw Kim at the summit in April 2018 described him as straightforward, humorous, and attentive.

WikiMatrix

Thay vào đó, tôi tìm thấy những phụ nữ trẻ, những người thông minh và hài hước dũng cảm và hào phóng.

Instead, I found young women who were smart and funny and brave and generous.

QED

Takita chia sẻ rằng việc thêm yếu tố hài hước là cố ý, khi “con người đã là sự hài hước của thiên nhiên” và sự hài hước không mâu thuẫn với các chủ đề đen tối hơn của bộ phim.

Takita stated that the addition of humour was deliberate, as “humans are comical by nature”, and that the humour did not conflict with the film’s darker themes.

WikiMatrix

Ừ, nhưng thật ra cậu ấy có thể là một người rất tuyệt vời và hài hước.

Yeah, but she can actually be pretty cool and funny.

OpenSubtitles2018.v3