Ngân hàng chính sách xã hội

Tin hoạt động

Hội Nông dân xã Phú Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ra đời với phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đã mang lại hiệu quả cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, làm thay đổi nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc tiếp tục thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn vay tín dụng chính sách đã tạo việc làm, cải thiện đời sống tăng thu nhập, góp phần vào thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Nông có 12 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, thị trấn, giao dịch định kỳ vào ngày cố định hàng tháng, ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội huyện (gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) với 298 tổ tiết kiệm và vay vốn ở tất cả 58 khóm, ấp trên địa bàn huyện, với tổng dư nợ hơn 300 tỷ đồng,trong đó dư nợ ủy thác của Hội Nông dân huyện chiếm tỷ trọng cao tổng số dư nợ ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội. Nhiều năm qua các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác của huyện đã thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung được ủy thác, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của hội đoàn thể, hoạt động được ủy nhiệm của Tổ TK&VV, xây dựng kế hoạch kiểm tra tổ tiết kiệm và vay vốn và kiểm tra đột xuất hộ vay vốn, tiêu biểu nhất là Hội Nông dân xã Phú Ninh, dư nợ ủy thác hơn 8 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác một số công đoạn qua Hội Nông dân xã đã giúp cho hơn 120 hộ trên địa bàn ấp 1 vượt qua ngưỡng nghèo, hơn 90 lao động có công ăn việc làm ổn định từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, hơn 150 học sinh sinh viên có vốn để trang trải chi phí học tập… duy trì nợ quá hạn ở mức 0%/dư nợ; ghi nhận các thành tích của Hội Nông dân thời gian qua, ông Nguyễn Hoài Hận- chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Ninh vinh dự nhận được Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp về khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách năm 2020.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tuyên truyền đến người dân các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nướcvề tín dụng chính sách, đặc biệt là Chỉ thị 40 của Ban Bí thư; đẩy nhanh tiến độ giải ngâncác chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; phối hợp nâng cao chất lượngủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; góp phần vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

(ảnh HND xã kiểm tra mô hình làm ăn hiệu quả- ảnh chụp trước 27/4/2021)

Kim Hữu