mẫu thư ngỏ giới thiệu sản phẩm mới – 123doc

Danh mục: Công nghệ thông tin

… ty và các cửa hàng,nhà sách lớn đều có website riêng để giới thiệu sản phẩm của họ nhằn thu hút sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm của công ty mình .website không có dung lượng lớn . … lượng nhân viên và các thiết bị trợ giúp lớn để giới thiệu và quản lí sản phẩm. Ngoài ra,không thể có đủ không gian trưng bày tất cả các loại sản phẩm. Từ việc khảo sát, đánh giá hệ thống cũ rút … thức giới thiệu sản phẩm trực tiếp như: tờ rơi,aphic,tiếp thị…….Khách hàng phải đến tận nhà sách để tìm kiếm mất rất nhiều thời gian,cần một lượng nhân viên và các thiết bị trợ giúp lớn để giới…

  • 25
  • 530
  • 0