Thị trường chứng khoán tại Việt Nam mấy năm gần đây đang tăng trưởng khá tốt với lượng giao dịch và số lượng nhà đầu tư tham gia ngày càng lớn. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng các dịch vụ quản lý chứng khoán hoặc ủy quyền mua bán chứng khoán ngày một nhiều. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ hai bên trong quá trình ủy thác quản lý này, việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán là điều cần thiết. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ chứng khoán 2020 mẫu mới nhất cũng như những thông tin liên quan đến loại hợp đồng này.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán được dùng để làm gì?

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán là văn bản thỏa thuận giữa công ty cung cấp dịch vụ và bên thuê dịch vụ bao gồm các điều khoản quy định về một số dịch vụ như: quản lý thông tin chứng khoán, thực hiện các giao dịch chứng khoán được ủy quyền, quản lý các thủ tục sở hữu và xác nhận sở hữu…

Hợp đồng quản lý chứng khoán thường được dùng với những mục đích sau:

 1. Quản lý thông tin chứng khoán đăng ký của bên thuê dịch vụ;
 2. Xác nhận thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nhằm thực hiện các thủ tục liên quan đến lưu ký chứng khoán;
 3. Quản lý và thực hiện các quyền của người sở hữu chứng khoán đăng ký.

Các công việc cụ thể có thể kể đến như:

 • Quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán;
 • Quản lý thực hiện quyền;
 • Quản lý chuyển nhượng cổ phần;
 • Thực hiện chế độ báo cáo;
 • Lưu ký khi niêm yết hoặc có yêu cầu.
 • Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ;
 • Đề nghị rút chứng khoán đã lưu ký;
 • Chuyển khoản chứng khoán không qua sàn;
 • Bán chứng khoán lô lẻ;
 • Phong tỏa chứng khoán để thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba.
hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán

Chứng khoán

Nội dung cần có trong hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán 2020

Hợp đồng quản lý dịch vụ chứng khoán có căn cứ pháp lý như sau:

 • Luật Chứng khoán hiệu lực mới nhất;
 • Bộ luật dân sự nước Việt Nam năm 2005;
 • Các quyết định và Thông tư quy định về chứng khoán và các vấn đề liên quan.

Các nội dung cần có trong mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ quản lý chứng khoán:

 1. Thông tin các bên tham gia hợp đồng: Nếu là cá nhân thì ghi rõ thông tin chi tiết và thông tin liên lạc thực tế. Nếu là tổ chức, doanh nghiệp thì cần ghi cả thông tin người đại diện lẫn thông tin doanh nghiệp, thông tin ngân hàng, thông tin thuế… và các thông tin khác theo yêu cầu trong mẫu.
 2. Điều khoản quy định về các dịch vụ của bên A (Bên cung cấp dịch vụ) cung cấp cho bên B bao gồm: quản lý thông tin chứng khoán đăng ký của bên B (Thông tin người sở hữu, thông tin số lượng, loại chứng khoán, việc xác thực để thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán); Xác nhận thông tin sở hữu chứng khoán; Việc thực thi các quyền của bên sở hữu chứng khoán…
 3. Điều khoản ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên: Bên quản lý chứng khoán và bên thuê dịch vụ cần đàm phán, thỏa thuận để đi đến thống nhất những quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Mỗi một quyền lợi, nghĩa vụ được quy định thành từng khoản trong mỗi điều khoản của hợp đồng. 
 4. Điều khoản quy định về địa điểm cung cấp dịch vụ.
 5. Quy định về giải quyết tranh chấp trong quá trình hợp tác.
 6. Cam kết của các bên liên quan về việc thực thi hợp đồng.
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán 2020

Cần nêu rõ các dịch vụ trong hợp đồng quản lý chứng khoán

Tải mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán 2020 mới nhất

Trên thực tế, việc quản lý các vấn đề liên quan đến chứng khoán khá phức tạp và có nhiều vấn đề cần lưu ý. Việc lập ra một thỏa thuận bằng văn bản để làm bằng chứng pháp lý ngoài tác dụng làm căn cứ trước Tòa khi có tranh chấp còn giúp ràng buộc các bên liên quan về mặt quyền lợi, nghĩa vụ. Từ đó góp phần điều chỉnh hành vi của các bên trong quá trình hợp tác theo nguyên tắc để có lợi cho cả hai bên.

Một mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ chứng khoán là một mẫu hợp đồng dịch vụ kinh tế khá thông dụng hiện nay. EVBN đã tổng hợp các điều khoản cần thiết thường được sử dụng nhiều nhất, cập nhật theo quy định mới nhất hiện nay trong mẫu hợp đồng dưới đây. Mời bạn đọc ấn vào link dưới để tải văn bản.

Tin liên quan