Bạn muốn tìm kiếm địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị? Bài viết này thật đúng là dành cho bạn đấy. Hãy cùng đi qua các mục trong bài viết để tìm hiểu rõ hơn nhé! 

Kế toán, Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị là gì?

Kế toán 

Kế toán là công việc mà kế toán viên Quảng Trị sẽ đo lường, xử lý thông tin và truyền đạt chúng đến các doanh nghiệp và tập đoàn. Dễ hiểu hơn thì kế toán hay báo cáo tài chính là một loại ngôn ngữ thuộc lĩnh vực kinh doanh. Kế toán viên đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức rồi gửi đến những chủ thể khác chẳng hạn như nhà đầu tư, ban quản lý, chủ nợ. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng TrịKế toán thường được coi thành 6 lĩnh vực gồm:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kế toán thuế
 • Kế toán pháp y 

Kiểm toán 

Kiểm toán nhà nước là cơ quan mà Quốc hội thành lập, là cơ quan hoạt động độc lập tuân theo pháp luật. Đơn vị này thực hiện kiểm toán quản lý và sử dụng tài chính cùng tài sản công. Từ đó thanh lọc ngành tài chính giúp cho nhà nước trong sạch.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập vào tháng 7 năm 1994. Sau khi Luật Kiểm toán có hiệu lực vào tháng 1 năm 2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang sự quản lý của Quốc hội. Vị trí Tổng kiểm toán được bầu 5 năm 1 lần theo đề cử tại Quốc hội. Các Đảng viên được bầu có thể được làm tiếp vị trí này nhưng không thể làm quá 2 nhiệm kỳ. 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của cơ quan này gồm có 34 Vụ. Người đứng đầu Vụ là Vụ trưởng. Dưới các Vụ trưởng là Kiểm toán trưởng – người đứng đầu chuyên ngành và khu vực. 

Kho bạc

Kho bạc nhà nước là cơ quan thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính. Cơ quan này thực hiện việc tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý nhà nước bao gồm quỹ ngân sách nhà nước, tổng kế toán nhà nước và huy động vốn đầu tư vào ngân sách nhà nước. Phát triển thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo quy định nhà nước. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị là cơ quan trực thuộc Kho bạc nhà nước. 

Quyền hạn và chức năng của kho bạc 

Quyền của kho bạc Quảng Trị

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị có quyền hạn sau:

 • Trích tiền gửi vào của các tổ chức, cá nhân để giao nộp cho nhà nước theo quy định. Có thể áp dụng biện pháp khác nhau tại địa phương khác nhau (phải tuân theo quy định của pháp luật) để thu. 
 • Có quyền từ chối chi trả cho những khoản chi không đúng mục đích, không đủ điều kiện. Kho bạc Quảng Trị phải chịu trách nhiệm cho tất cả các trường hợp về những quyết định của mình.
 • Phải công bằng, nghiêm minh trong quá trình xử phạt các vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng TrịChức năng của kho bạc Quảng Trị

Kho bạc nhà nước tại Quảng Trị là cơ quan cấp dưới của Kho bạc Nhà nước. Đơn vị này quản lý quỹ ngân sách Quảng Trị; tổng kế toán Tỉnh. Và thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách Quảng Trị, nhà nước và cho việc đầu tư phát triển. Những dự án được đầu tư tại Quảng Trị được phát triển nhờ phát hành trái phiếu dựa theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu kho bạc Quảng Trị  

Ban cán bộ lãnh đạo 

Kho bạc Quảng Trị hiện được quản lý bởi 1 Giám đốc cùng 2 vị Phó Giám đốc: 

 • Giám đốc: Bà Lê Thị Hương

Trình độ chuyên môn – lý luận chính trị: Thạc sỹ – Cao cấp

Thông tin liên hệ: 0233 3852 438 – 091 4064 832

 • Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Dung

Trình độ chuyên môn – lý luận chính trị: Thạc sỹ – Cao cấp

Thông tin liên hệ: 0233 3525 259 – 091 4092 529

 • Phó Giám đốc: Ông Võ Trung Dũng

Trình độ chuyên môn – lý luận chính trị: Thạc sỹ – Cao cấp

Thông tin liên hệ: 0233 3520 678 – 091 4009 385

Cơ cấu tổ chức các phòng ban

Các phòng ban tham mưu, giúp việc cho ban lãnh đạo gồm: 

 • Phòng Tổ chức cán bộ

– Trưởng phòng: Hoàng Hải Hà

Thông tin liên hệ: 0233 3552 299 – 090 5810 456

 • Phòng Kiểm soát chi

– Trưởng phòng: Bùi Văn Anh

Thông tin liên hệ: 0233 3551 791 – 091 3725 810

 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra

– Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hương

Thông tin liên hệ: 0233 3853 640 – 091 4222 565

 • Phòng Tài vụ – Quản trị

– Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Thùy

Thông tin liên hệ: 0233 3552 377 – 098 2141 233

 • Văn phòng 

– Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Huế

Thông tin liên hệ: 0233 3852 464 – 091 7336 125

– Phó Trưởng phòng: Lương Đức Anh

Thông tin liên hệ: 0233 3523 189 – 098 4270 555

– Phó CVP: Hoàng Thị Long Châu

Thông tin liên hệ: 0233 852 347Địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị 

Cơ quan Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị nằm tại Thành phố Đông Hà. 

Địa chỉ: Số 43 Đường Hùng Vương, Phường Hồng Gai, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

Thông tin liên hệ: 0233 3556 019 – 0233 3858 992 (Fax) – kbnnquangtri@vst.gov.vn

 

Trên đây là thông tin về Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Trị. Hãy đăng ký nhận thông báo từ website của chúng mình để nhận nhiều thông tin thú vị nhé! 

 

Tin liên quan