Home

Câu trả lời:

Tra cứu cơ sở dữ liệu cho kết quả cơ quan BHXH đã gửi cho bạn thông báo: “Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 1 Sổ BHXH ngày tháng năm sinh là 01/01/1984 2. Đơn và CCCD ngày tháng sinh là 25/10/1984 Đề nghị lập hồ sơ 608 gồm: sổ BHXH bản chính, 01 trích lục khai sinh (có dấu đỏ), 01 CCCD sao y, TK1, BK 608. Sau khi hoàn thiện hồ sơ 608 mới nộp BHXH 1 lần. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với Vũ Thị Lan Anh, 111 Số điện thoại: 38500750 để được hướng dẫn./.