Home

Câu trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: “Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội”; “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, theo Khoản 7 Điều 18 Luật BHXH người lao động có quyền “ yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội”. Vì vậy, bạn liên hệ với công ty để biết thông tin việc đóng BHXH và lập hồ sơ cấp sổ cho bạn (bạn cũng có thể liên hệ với tổ chức công đoàn của công ty hoặc cơ quan quản lý nhà nước về lao động để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp).

Ngoài ra hiện nay người lao động có thể tự tra cứu thông tin quá trình đóng BHXH của mình qua các cách sau:

Truy cập vào địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn à Tra cứu trực tuyến à Tra cứu mã số BHXH, Tra cứu quá trình tham gia BHXH;

Soạn tin nhắn theo cú pháp BH QT Mã số BHXH gửi 8079 để tra cứu thời gian đóng BHXH hoặc BH QT Mã số BHXH Từ tháng năm Đến tháng năm gửi 8079.

 Gọi tổng đài 1900 90 68 để được hỗ trợ.

Trường hợp sổ BHXH bị mất, bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH để được cấp lại sổ BHXH.