Hỏi đáp

Câu trả lời:

Theo Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Khi chấm dứt hợp đồng lao động doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian đóng BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động.

Theo Khoản 3, Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt như sau:

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BH thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.” 

          Trường hợp của bạn nghỉ việc đã được đơn vị hẹn đến nhận sổ BHXH, tuy nhiên vì lý do cá nhân nên bạn chưa đến nhận sổ BHXH. Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ với công ty cũ mà bạn đã nghỉ để nhận sổ BHXH.