Hỏi đáp

Câu trả lời:

Để biết quá trình tham gia BHXH của mình được xác nhận trên sổ BHXH hay chưa, Bạn có thể tra cứu tại địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn

Trường hợp người đang bảo lưu quá trình đóng BHXH kê khai hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH và nộp cho cơ quan BHXH. Vì vậy, đề nghị Bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp cho cơ quan BHXH ( có thể nộp tại các cơ quan BHXH trên toàn quốc ) để được xem xét, giải quyết. Thời gian cấp lại sổ BHXH do mất: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Hiện nay cơ quan BHXH đang quản lý NLĐ bằng các thông tin cá nhân của NLĐ. Trường hợp của bạn đã tham gia BHXH và được cấp sổ BHXH, số sổ BHXH đã cấp cho bạn là mã số định danh. Vì vậy, khi bạn tiếp tục tham gia BHXH thì mã số sổ BHXH đã cấp cho bạn tiếp tục được sử dụng, nếu đơn vị cũ chưa thực hiện xác nhận quá trình đóng BHXH cho bạn thì khi giải quyết các chế độ BHXH, cơ quan BHXH sẽ không tính thời gian tham gia BHXH tại đơn vị đó để tính hưởng các chế độ BHXH.