Học Tốt Ngữ Văn – Sách Giải Văn – Soạn Văn Lớp 9 Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng, Đạo Lí (Cực Ngắn)

Sách giải văn 9 bài cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (Cực Ngắn), giúp bạn soạn bài và học tốt ngữ văn 9, sách giải ngữ văn lớp 9 bài cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí sẽ có tác động tích cực đến kết quả học tập văn lớp 9 của bạn, bạn sẽ có những lời giải hay, những bài giải sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, giải bài tập sgk văn 9 đạt được điểm tốt:

I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

a. Những điểm giống nhau giữa các đề:

– Các đề đều đưa ra một vấn đề thuộc tư tưởng, đạo lí.

– Tuy vậy các đề 1, 3, 10 có kèm theo mệnh lệnh

– Các đề còn lại không kèm theo mệnh lệnh

b. Một vài đề bài tương tự:

– Bình luận câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

– Bàn về chữ hiếu

– Suy nghĩ về câu nói của Khổng Tử “Biết xấu hổ là gần với dũng vậy”.

– Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

II. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Phần này đã được trình bày đầy đủ trong sgk Ngữ Văn 9.

III. Luyện tập

1, Mở bài :

– Trong nhà trường, ngoài việc tiếp thu kiến thức do các thầy cô truyền đạt, người học sinh cần có biện pháp mới có thể giỏi được.

– Một trong số những biện pháp có kết quả là phương pháp tự học.

2, Thân bài

a, Giải thích

– “Tự học” nghĩa là tự mình vạch ra kế hoạch, tự mình đặt ra biện pháp để giúp cho việc học tốt hơn.

– “Tự học” là phần làm việc ở nhà trước khi vào lớp tốt hơn.

b, Chứng minh

– Trong thực tế có biết bao gương tự học đã làm nên danh phận như: Mạc Đỉnh Chi tự học thi đỗ Trạng nguyên, Mã Lương tự học và vẽ như thật, Bác Hồ tự học và biết nhiều thứ tiếng

c, Phê phán

– Những kẻ lười học, xem việc học là khổ sở, là bắt buộc nên chán học , lười hoc.

d, Đánh giá

– Việc tự học ở nhà của người học sinh thường là soạn bài,làm bài, học bài, xem trước bài mới

– Người học lên kế hoạch cho mình, học vào lúc nào, học những gì? Cài gì trước, cái gì sau.

– Học sinh chuẩn bị bài trước khi vào lớp sẽ dễ hiểu hơn,sẽ trả lời được các câu hỏi của thầy cô đặt ra, đồng thời tạo ra hứng thú hơn trong việc học.

– “Tự học” là biện pháp giúp người học sinh tự tìm hiểu lấy kiến thức.

– “Tự học” là phương pháp mới giúp học sinh năng động hơn trong học tập.

– Đó còn là cơ sở thể hiện năng lực tư duy sáng tạo, biết sắp xếp công việc có khoa học.

– Người học sinh có biện pháp tự học là biết làm chủ lấy mình.

3, Kết bài

– Tinh thần tự học giúp con người nâng cao kiến thức, tự làm chủ lấy mình, tự đặt ra kế hoạch trong học tập.

– Tinh thần tự học rất cần cho tất cả mọi người.

– Mỗi học sinh cần đề ra cho mình biện pháp tự học.