Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới 2020, điều kiện kết nạp Đảng viên

Để được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyện vọng của chính đáng của mọi quần chúng cảm tình đảng nhưng không phải ai cũng được xét kết nạp Đảng. Vậy phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào mới có thể được kết nạp Đảng? Sau khi được kết nạp Đảng, đảng viên mới phải trải qua thời gian dự bị 1 năm và phải hoàn thành nhiều loại giấy tờ mới được xét chuyển Đảng chính thức.Trong số các giấy tờ cần có để làm thủ tục chuyển Đảng chính thức, đảng viên cần phải có  trong đó Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới. Giấy chứng nhận này có vai trò gì và bao gồm những nội dung nào? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung chủ yếu liên quan đến điều kiện kết nạp đảng viênGiấy chứng nhận học lớp đảng viên mới 2020.

[download id=”3763″]

Những điều kiện để kết nạp đảng viên

* V tui đi của người xin vào Đảng:

– Tại thời điểm xét kết nạp, người vào Đảng phải đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi (tính theo tháng chứ không phải theo năm).

– Những người trên 60 tuổi có nguyện vọng kết nạp Đảng thì việc kết nạp sẽ do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét và quyết định.

* V trình đ hc vn của người xin vào Đảng::

– Người vào Đảng cần phải có bằng tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

– Trường hợp người vào Đảng đang sinh sống ở các vùng núi cao, vùng sâu, các vùng mà điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và những trường hợp đặc biệt khác không bảo đảm được quy định chung thì công tác xét kết nạp thực hiện theo hướng dẫn và quyết định của Ban Bí thư.

* Người xin vào Đảng phải là công dân ưu tú và được tín nhim

Xét về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống hay hoạt động trong công tác, chuyên môn nghiệp vụ, người vào Đảng phải chứng tỏ bản thân là người có những phẩm chất ưu tú, được quần chúng tín nhiệm, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được tổ chức, cấp trên giao phó.

* Bản thân người vào Đảng và gia đình có lý lch trong sáng, rõ ràng

Lý lịch của người vào Đảng, những người ruột thịt trong gia đình (bố, mẹ, anh, chị, em ruột, con ruột), vợ (chồng), bố vợ (chồng), mẹ vợ (chồng) phải đảm bảo trong sáng, rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị; về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; về đạo đức, lối sống, phẩm chất.

điều kiện để kết nạp đảng viên

Các cơ sở Đảng tổ chức lớp ĐV mới theo kế hoạch năm

Tham khảo: Báo cáo kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020

* Người vào Đảng tự nguyện thc hin Cương lĩnh chính tr và Điu l Đng

Người xin vào Đảng thừa nhận và tự nguyện thực hiện nghiêm túc các quy định, nội dung trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, những tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên. Người xin vào Đảng cũng cần cam kết nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Đảng nhất định.

Người xin vào Đảng đảm bảo đủ các tiêu chuẩn trên, được hai đảng viên chính thức giới thiệu, trải qua quá trình thẩm tra lý lịch và hoàn thiện đày đủ hồ sơ theo quy định thì sẽ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi kết nạp Đảng, đảng viên mới sẽ phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng. Khi hết thời gian dự bị, nếu đảng viên dự bị hoàn thành mọi nhiệm vụ, không vi phạm, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ xin chuyển Đảng chính thức thì sẽ được xét kết nạp Đảng chính thức.

Trong thời gian dự bị trước khi được chuyển Đảng chính thức này, đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện và tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đảng viên mới và có Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới.

Vai trò của Giy chng nhn hc lp đng viên mi 2020

Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới được coi là bằng chứng chứng nhận đảng viên dự bị có tham gia học lớp bồi dưỡng nhận về Đảng dành cho đảng viên mới theo quy định của Trung ương. Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới được cấp bởi trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên theo mẫu quy định của Ban Tổ chức Trung ương (Mẫu CN- NTVĐ).

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới là một trong những giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong thủ tục xét chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị sau thời gian 1 năm rèn luyện, thử thách. Việc cấp giấy chứng nhận này căn cứ theo Điều 4 Hướng dẫn 01-HD/TW của do Ban Chấp hành Trung ương ban hành năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng quy định về các hồ sơ, thủ tục để xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Trường hợp đảng viên dự bị chưa tham gia học lớp bồi dưỡng đảng viên mới theo quy định hoặc có tham gia nhưng không kiểm tra, không có giấy chứng nhận thì cũng không đủ điều kiện để công nhận đảng viên chính thức.

Nếu không trình bày được lý do chính đáng về việc đảng viên mới chưa học lớp bồi dưỡng để được cấp Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới trong khoảng thời gian 12 tháng dự thì Chi bộ sẽ tiến hành họp Chi bộ xem xét, biểu quyết đề nghị xóa tên đảng viên dự bị trong danh sách đảng viên dự bị.

Kể từ khi đảng viên dự bị được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp đảng viên mới, sau thời gian 60 tháng mà Chi bộ chưa xét chuyển Đảng chính thức thì Chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng đi học lại lần nữa để được cấp giấy chứng nhận mới rồi mới xem xét, kết nạp.

Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới 2020

Mẫu giấy chứng nhận

Nội dung của Giy chng nhn hc lp đng viên mi 2020

– Phần đầu giấy chứng nhận ghi rõ:

+ Tên Đảng bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới;

+  Số hiệu giấy chứng nhận;

+ Địa điểm, ngày tháng  viết giấy chứng nhận.

– Phần nội dung chính trong giấy chứng nhận:

+ Tên đảng viên, ngày tháng năm sinh, quê quán.

+ Ghi rõ đảng viên là cảm tình Đảng của Chi bộ nào.

+ Ghi rõ nội dung chứng nhận đảng viên đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo chương trình quy định của Trung ương do đơn vị nào tổ chức? Trong khoảng thời gian cụ thể nào? Kết quả học tập đạt loại nào?

– Phần cuối giấy chứng nhận, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm rồi ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên giấy chứng nhận.

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới mới nhất hiện nay.

[download id=”3763″]