Hiện nay với sự phát triển của khoa học đã mang đến cho loài người rất nhiều thành tựu to lớn. Nhưng bên cạnh đó sự phát triển khoa học cũng là một con dao hai lưỡi. Với sự đi lên của công nghệ và khoa học dẫn đến sự ra đời của rất nhiều các loại vũ khí hiện đại. Dẫn đến xung đột của các quốc gia vì lợi ích cá nhân ngày càng tăng cao. Vì vậy cần phải có những hành động tuyên truyền để khoa học chỉ mang lại những điều tích cực. Hãy cùng bài viết sau Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển.

Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển

Lịch sử phát triển của ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển

Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển có tên quốc tế là World Science Day for Peace and Development. Nó sẽ được cử hành vào ngày 10 tháng 11 hàng năm. Ngày này được đã UNESCO đề xuất và công nhận trong Nghị quyết “C/Resolution 20”. Nhằm để tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức. Và vì hòa bình và phát triển trên toàn thế giới.

Trong hàng nghìn năm phát triển, khoa học. Và công nghệ đã đóng một vai trò to lớn trong việc định hình tương lai của loài người. Trong tương lai, nó sẽ giúp nhân loại chống lại cuộc chiến lớn nhất của mình như: biến đổi khí hậu, thiên tai,…

Trong khi những công nghệ tái tạo như năng lượng mặt trời và gió sẽ rất quan trọng. Nhằm để giúp chúng ta giảm lượng khí thải carbon. Và có một số trở ngại lớn trong việc tích hợp chúng vào lưới điện. Một thách thức lớn chính là các công nghệ này vẫn chưa đủ tiên tiến để xử lý tình trạng mất điện. Vì các lý do thiên tai và các cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn. Những tiến bộ trong công nghệ tái tạo. Và công nghệ nhân tạo này được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề trên.

Tại sao có sự ra đời của ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển

Tuy nhiên, để biến những công nghệ này thành hiện thực và có ích. Công chúng cần nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chúng.

Bạn mà muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của năng lượng tái tạo và các công nghệ quan trọng khác? Hãy tham gia Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển! Dựa theo UNESCO thì Ngày Khoa học Thế giới có bốn mục tiêu chính:

  • Tăng cường nhận thức của cộng đồng về những vai trò của khoa học đối với xã hội hòa bình
  • Thúc đẩy sự đoàn kết quốc gia và quốc tế vì khoa học chung giữa các quốc gia
  • Đổi mới các cam kết quốc gia và quốc tế về việc sử dụng khoa học vì lợi ích của xã hội
  • Thu hút những sự chú ý đến những thách thức mà khoa học phải đối mặt. Và nâng cao sự ủng hộ cho nỗ lực khoa học

Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển 2021 vừa qua là Xây dựng Cộng đồng Sẵn sàng với Khí hậu. Bây giờ đã tròn hơn 20 năm, chủ đề của Ngày lễ này trong năm 2021. Đó chính là “Xây dựng các cộng đồng sẵn sàng với khí hậu”.

Với việc hiện tượng biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với cuộc sống của hàng tỷ người và hành tinh. Thì lễ kỷ niệm năm 2021 đã nêu bật tầm quan trọng của “Xây dựng cộng đồng sẵn sàng với khí hậu”. “Mục tiêu chính là đưa khoa học đến gần hơn với xã hội bằng cách nêu bật một số khía cạnh khoa học chính. Và những giải pháp khả thi do khoa học, công nghệ và đổi mới. Để cung cấp cho một số thách thức toàn cầu lớn. Mà xã hội đang phải đối mặt ngày nay”.

Việt Nam với ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển

Đã hơn nửa thế kỷ và chiến tranh trôi qua, những lời tâm huyết trong thư ngày ấy. Đến hôm nay vẫn chói ngời tầm cao tư tưởng hòa bình, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bóc lột. Bác từng viết: “Nhân dân Việt Nam ta cũng như nhân dân các nước trên thế giới là đều yêu chuộng hòa bình. Và để xây dựng một xã hội dân chủ tốt đẹp. Nhưng đế quốc chủ nghĩa chính là nguồn gốc chiến tranh…  Vậy, muốn giữ gìn hòa bình thì một cách thiết thực thì phải ra sức chống đế quốc chủ nghĩa”.

Thực hiện sự lãnh đạo của Ðảng và lời dạy của Bác Hồ thì một phong trào bảo vệ hòa bình mạnh mẽ. Nó có tính chiến đấu cao, đã bùng phát trong cả nước. Nhất là ở các thành phố và đặc biệt là ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Phong trào đó đã bùng lên ở khắp năm châu. Và ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến. Và cho đến khi thực dân Pháp thất bại hoàn toàn. Ðến lượt đế quốc Mỹ cũng hiếu chiến lại xâm lược nước ta. Với những thủ đoạn chiến tranh vô cùng tàn bạo. Nhưng kết quả đều là thất bại. Chúng ta tận dụng thành tựu khoa học đúng mục đích. Và đó luôn là lý tưởng của Đảng và nhà nước ta.

Kết luận

Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển đã và đang góp phần vào công cuộc giữ vững hòa bình trên thế giới. Đồng thời phát triển khoa học kỹ thuật để hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn. Vì vậy ngày lễ này có ý nghĩa rất quan trọng với toàn thế giới.

Tin liên quan