GDP là gì? Cách tính GDP và Ý nghĩa của GDP phân biệt GDP và GNP

Trong lĩnh vực kinh tế, có rất nhiều các thuật ngữ chuyên ngành. Trong bài viết ngắn dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về GDP là gì , GNP là gì và những vấn đề xung quanh hai chỉ số này.

GDP là gì?

GDP được xem là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng của một quốc gia. GDP là từ được viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Gross Domestic Product”, được hiểu là Tổng sản phẩm quốc nội hay Tổng sản phẩm nội địa.

GDP là tổng giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong nước trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

Ý nghĩa của GDP

ý nghĩa của GDP: GDP được xem là thước đo sức mạnh của một nền kinh tế. GDP càng lớn, nền kinh tế càng có tiềm năng, vừa tạo ra nội lực đi lên, vừa đem đến ngoại lực thu hút đầu tư nước ngoài vào lãnh thổ quốc gia mình.

Người ta cũng dựa trên tốc độ tăng trưởng của GDP quốc gia để xác định cơ hội đầu tư và thời điểm đầu tư thích hợp. Khi một nền kinh tế có GDP tăng trưởng nhanh, có nghĩa sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào nhằm thu lợi nhuận nhanh chóng, an toàn. Nếu GDP tăng trưởng âm trong một thời gian dài, đó chính là dầu hiệu của một nền kinh tế suy thoái.

GDP là gì

GDP là gì

Cách tính GDP thế nào?

Có nhiều phương pháp tính GDP khác nhau nhưng dù theo cách nào thì cuối cùng cũng cho kết quả như nhau. Hiện nay có 3 cách tính GDP phổ biến:

Tính GDP dựa vào giá trị gia tăng

Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Hoặc: Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian + Thuế nhập khẩu

Tính GDP dựa vào thu nhập

Tổng sản phẩm quốc nội = Tiền lương + Tiền lãi + Tiền thuê + Lợi nhuận + Thuế gián thu + Khấu hao

Tính GDP dựa theo chi tiêu

Tổng sản phẩm quốc nội = Chi tiêu tiêu dùng + Chi tiêu đầu tư + Chi tiêu của chính phủ + Xuất khẩu ròng

GDP per capita là gì?

GDP per capita chính là Thu nhập bình quân đầu người hay Thu nhập đầu người. Đây là mức tính mức thu nhập bình quân một người của một quốc gia trong một năm là bao nhiêu. Vậy GDP đầu người được tình như thế nào?

GDP bình quân đầu người = Tổng GDP: Tổng số dân

GDP bình quân đầu người là cơ sở ban đầu đánh giá chất lượng cuộc sống, sự phân hóa giàu nghèo của các vùng trong một quốc gia hay giữa các quốc gia trong khu vực, trên thế giới với nhau.

GNP là gì?

GNP là gì? GNP được viết tắt bởi từ cụm từ “Gross National Produc” nghĩa là Tổng sản phẩm quốc gia hay Tổng sản lượng quốc gia (tính cả trong và ngoài nước).

GNP mang nghĩa rộng hơn so với GDP. GNP bao gồm toàn bộ giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong khoảng thời gian cụ thể (thường là 1 năm) mà không phân biệt công dân đó ở trong nước hay đang cư trú tại nước ngoài.

Vậy có phải GNP bao gồm cả GDP? Hoàn toàn không phải nhé! Vậy đâu là sự khác biệt giữa hai chỉ số này?

Phân biệt hai chỉ số GDP và GNP

GDP được tính bao gồm toàn bộ giá trị được các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia đó sản xuất ra trong khoảng thời gian nhất định mà không tính đến đó là doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp nước ngoài.

Trong khi GNP lại được tính bằng giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó tạo ra trong thời gian nhất định mà không phân biệt công dân đó đang ở trong nước hay làm việc ở nước ngoài.

Người ta tính toán chỉ số GNP dựa trên GDP:

GNP được tính bằng tổng GDP cộng thêm với thu nhập của công dân nước đó sống ở nước ngoài gửi về nhưng lại phải trừ đi thu nhập của người nước ngoài kiếm được trong nước đó.

Do đó, khi đo tiềm lực kinh tế của một quốc gia, người ta thường dùng chỉ số GDP mà không dùng GNP.

Lấy một ví dụ cụ thể cho bạn dễ hiểu hơn nhé: Khi Vinamik đầu tư nhà máy sản xuất sữa Angkor Milk tại Campuchia để tiêu thụ địa thì số tiền mà Angkor Milk thu được sẽ được tính vào Tổng thu nhập của Việt Nam hay Campuchia? Tất cả các thu nhập của nhà máy sau khi bán sản phẩm được tính vào GDP của Campuchia nhưng nhưng lợi nhuận mà nhà máy này thu được sau khi trừ đi thuế, quỹ phúc lợi và lương người lao động Campuchia làm việc cho nhà máy thì sẽ được tính vào GNP của Việt Nam.

Với bài viết ngắn trên đây, hi vọng giúp bạn có được những kiến thức cơ bản xung quanh hai chỉ số đánh giá kinh tế quan trọng nhất của một quốc gia là GDP và GNP.

xem thêm => KOL là gì

=> thương mại điện tử là gì?