EVBN Team

Mr Pierre-adam MALGOUYRES – Chairman

Email: chairdan[at]evbn.org

Tel: +84 (0)8 3823 9615

Ms Delphine ROUST – Project Director

Email: delphinet.rousselet[at]evbn.org

Tel: +84 (0)8 3823 9515, ext: 109

 

 

Ms Adina TAUYATSWALAG – Deputy Project Director

Email: adina.tauyatswalat[at]evbn.org

Tel: +84 (0)8 3823 9515, ext: 105

 

Ms Huong Thi HUONG – Project Accountant

Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 102

Email: huong.nhan1[at]evbn.org

 

Ms Thao HANH – Legal Consultant

Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 108

Email: thao.hanh[at]evbn.org

Doanh Nhân

Kế Toán

Mẫu Biên Bản

Mẫu Hợp Đồng

Thủ Thuật Máy Tính

Sự Kiện

Tử Vi

Bài Thu Hoạch

Thủ Tục Hành Chính

Bảo Hiểm Xã Hội