Đồng Nai: Đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc

Do đó, NLĐ không có khả năng đi xuất khẩu lao động mà muốn có việc làm tạo ra thu nhập ngay. Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, qua khảo sát cho thấy NLĐ ngoại tỉnh, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh ngại học nghề, ngoại ngữ nên đa phần là lao động phổ thông.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền các chế độ, chính sách và hỗ trợ vay vốn cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các vùng này còn hạn chế. Sắp tới, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức cuộc thi để tiếp nhận NLĐ sang làm việc với 4 ngành nghề, sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp.

Ngành sản xuất chế tạo Hàn Quốc đang thiếu lao động trầm trọng

Ngành sản xuất chế tạo Hàn Quốc đang thiếu lao động trầm trọng

. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai (thuộc Sở LĐ-TB-XH) vừa tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 2-2023, với sự tham gia của 19 doanh nghiệp tuyển dụng gần 900 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm 89%; có 350 lao động đến tìm hiểu thông tin việc làm và phỏng vấn. Kết quả, 280 lao động được tư vấn việc làm, 240 hồ sơ được tiếp nhận và dự kiến được tuyển dụng.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc tỉnh làm Đồng Nai, các sàn giao dịch việc làm gần đây đều giảm đơn vị tuyển dụng và NLĐ tìm việc. Nguyên nhân là do sau kỳ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng đủ lao động.

Tin-ảnh: G.Nam