Đoạn văn về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến thông qua nhân vật Vũ Nương – Đề: Hãy viết – Studocu

Đề:

Hãy viết một đoạn văn ngắn (10-12) dòng nêu cảm nhận của e

m về

số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến thông qua nhân vật

V

ũ

Nương

Bài làm

Qua

tác

phẩm

“Người

con

gái

Nam

Xương”,c

húng

ta

thấy

được

rằng

Nương

một

người

phụ

nữ

đẹp

mọi

mặt

“công-

dung-ngôn-

hạnh”.

biểu

tượng

của

người

phụ

nữ

V

iệt

Nam

trong

hội

với

những

phẩm

hạnh

tốt

đẹp.Nàng

rất

thủy

chung

với

chồng,hiế

u

thảo

với

mẹ chồng,thương

con

và hết

lòng

chăm

lo

hạnh

phúc gia

đình.Thế

sự

hiểu

lầm

của

người

chồng

đã

đưa

số

phận

nàng

đến

bi

kịch.Vì

để

chứng minh tấm

lòng chung

thủy của mình mà

nàng đã

gieo mình

xuống

sông

tự

tử.

Như

chúng

ta

đã

thấy

,cuộc

đời

bạc

bẽo,

bất

công,

cuộc

sống

gian

khổ,

long

đong

như

thế

nào

chăng

nữa,

người

phụ

nữ

vẫn

giữ

được

sự

son

sắt,

thủy

chung

cùng

những

phẩm

chất

tốt

đẹp

của

mình.Đó

cũng

chính

phẩm

chất

cao

quý

của

người

phụ

nữ

V

iệt

Nam

lúc

bấy

giờ.Người

phụ

nữ

trong

hội

phong

kiến

chì

m

nổi

bấp

bênh,

lênh đênh không tự quyết định được số phận của mình như câ

u:

“Tại gia tòng phụ,xuất giá tòng phu,phu tử tòng tử”

Nhưng

giờ

đây

người phụ

nữ

đã

được quyền

bình

đẳng,

nhất

quyền

tự

do

trong

hôn

nhân

quyền

quyết

định

số

phận

của

mình.

Những

hành

vi

xúc

phạm

nhân

phẩm

của

người

phụ

nữ

chắc

chắn

sẽ

đều

bị

trừng

trị

một

cách

nghiêm

khắc.Em

rất

thương

cho

số

phận

của

người

phụ

nữ

ngày xưa

nhưng cũng

vui vì

người

phụ nữ

ngày nay

đã

được đối

xử

bình

đẳng,được tự do quyết định.