Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhất, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung và các đảng viên nói riêng. Để Đại hội Chi bộ diễn ra thành công cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều khâu, nhiều nội dung trong đó không thể không kể đến chương trình Đại hội. Vậy quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ như thế nào? Cách dẫn chương trình Đại hội Chi bộ ra sao? Nội dung chính của chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 là gì?

Hướng dẫn chương trình tổ chức Đại hội Chi bộ

Thông thường, Đại hội Chi bộ tiến hành theo hai phiên: phiên Đại hội trù bị và phiên Đại hội chính thức.

 • Đại hội phiên trù bị thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu đồng thời cũng thông qua nội quy, chương trình làm việc của Đại hội, các quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, cũng có thể tiến hành thảo luận văn kiện của cấp trên tại phiên trù bị này.
 • Đại hội phiên chính thức tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; bầu cấp ủy mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

– Công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ: chuẩn bị các văn kiện trình bày trong Đại hội, chuẩn bị đề án nhân sự cấp ủy Chi bộ.

– Trang trí trong Đại hội theo quy định: cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Bác, khánh tiết, khẩu hiệu.

– Chuẩn bị chi tiết và lên chương trình Đại hội:

+ Phần nghi thức:

 • Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
 • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên;
 • Thông qua nội quy Đại hội;
 • Thông qua chương trình Đại hội;
 • Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội và giới thiệu Thư ký Đại hội.

+ Phần nội dung chính:

 • Phát biểu khai mạc Đại hội;
 • Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ cũ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới;
 • Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ cũ;
 • Phần thảo luận;
 • Kết luận một số nội dung trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu;
 • Tiến hành Bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ của nhiệm kỳ mới;
 • Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy;
 • Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy;
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 • Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội;
 • Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt.

+ Phần bế mạc: Tiến hành nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và Quốc tế ca.

chương trình tổ chức Đại hội Chi bộ

Chương trình đại hội chi bộ 2020

Cách dẫn chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

– Đại hội Chi bộ là chương trình vô cùng quan trọng, mang tính vừa mang tính nghiêm túc, khuôn mẫu vừa cụ thể, sinh động nên đòi hỏi người dẫn chương trình ăn mặc nghiêm túc, tác phong chuẩn mực, ngôn ngữ, văn phong đúng mức.

– Lời dẫn chương trình mang tính chất trang nghiêm, không văn hoa như dẫn các chương trình khác. Chương trình đại hội diễn ra theo trình tự, không thể đảo lộn nên người dẫn phải chú ý ghi nhớ và dẫn dắt theo đúng trình tự đã soạn ra trước đó, một bước cũng không được sai.

– Chương trình Đại hội dài, có sự đan xen phát biểu, thảo luận, chỉ đạo, điều hành của nhiều ban, nhiều đại biểu, đảng viên nên người dẫn chương trình cũng phải hết sức linh động trong dẫn dắt, giới thiệu, đáp từ khi cần thiết.

Xem thêm: Biên bản Đại hội chi bộ mẫu mới chi tiết nhất 2020

Những nội dung chính cần có trong chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

 1. Chương trình chào cờ Sử dụng băng nhạc có lời bài Quốc ca, Quốc tế ca hoặc một số Chi bộ yêu cầu đảng viên và đại biểu tự hát.
 1. Tuyên bố lý do Đaih hội, giới thiệu đại biểu tham dự

– Phần này thường do người dẫn chương trình điều hành tuyên bố lý do và giới thiệu lần lượt từng đại biểu khách mời.

– Tiếp theo, người dẫn chương trình giới thiệu một đồng chí lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên và thông qua nội quy Đại hội.

 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên và thông qua nội quy Đại hội

Người được giới thiệu lần lượt đọc hai bản:

– Báo cáo về tình hình số lượng, chất lượng, tư cách đảng viên dự Đại hội

– Nội quy Đại hội

 1. Thông qua chương trình Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội cử đại diện (người dẫn chương trình có thể đảm nhận phần này) thông qua toàn bộ chương trình Đại hội.

 1. Bầu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội

– Ban Tổ chức Đại hội đưa ra danh sách dự kiến số lượng và tên từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch của Đại hội, yêu cầu Đại hội biểu quyết bằng thẻ Đảng bầu Đoàn Chủ tịch của Đại hội.

– Ban Tổ chức giới thiệu số lượng và danh sách Thư ký Đại hội yêu cầu Đại hội biểu quyết bằng thẻ Đảng.

 1. Diễn văn khai mạc

– Người dẫn chương trình giới thiệu một thành viên trong Đoàn Chủ tịch Đại hội lên phát biểu khai mạc.
7. Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thành viên trong Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ trình bày báo cáo này trước Đại hội. Báo cáo gồm hai phần:

– Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 – 2020

– Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2022

 1. Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Chi bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo kiểm điểm trước Đại hội.

 1. Thảo luận

Phần này người dẫn chương trình điều hành, có thể trình bày trước đại hội 2 đến 3 ý kiến tham luận.

 1. Kết luận

Đại diện Đoàn Chủ tịch kết luận một số nội dung trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu,

đáp từ các ý kiến thảo luận.

 1. Đại biểu cấp trên phát biểu

Người dẫn chương trình giới thiệu một đồng chí đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

 1. Đoàn chủ tịch đáp từ

Đại diện Đoàn Chủ tịch đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên

chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

 1. Bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới

–  Trình bày Báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, sau đó biểu quyết số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới.

– Đoàn chủ tịch đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới do Ban Chấp hành Chi bộ khóa cũ giới thiệu, sau đó biểu quyết thông qua danh sách trên.

– Thông qua ứng cử, đề cử tại Đại hội.

– Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người được đề cử, ứng cử và biểu quyết thông danh sách bầu cử chính thức.

– Ban Chấp hành Chi bộ khóa nhiệm kỳ cũ báo cáo hết nhiệm kỳ

– Bầu Ban kiểm phiếu: thông qua biểu quyết về số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu

– Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

– Đại hội tiến hành bầu cử

– Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo biên bản bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới.

 1. Bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ

– Đoàn chủ tịch báo cáo đề án nhân sự Bí thư do cấp ủy khóa cũ đề cử.

– Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

– Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách nhân sự, báo cáo Đại hội.

– Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bằng thẻ.

– Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu bầu cử.

– Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

– Ban kiểm phiếu đếm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Bí thư chi bộ.

– Tiến hành tương tự bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ

 1. Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên, đề nghị Đại hội ứng cử, bầu cử hoặc có thể thông qua danh sách đề cử và yêu cầu Đại hội biểu quyết bằng thẻ.

 1. Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới ra mắt, đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu.
 2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, yêu cầu Đại hội biểu quyết thông qua.

 1. Bế mạc đại hội

– Bí thư Chi bộ khóa mới lên đọc diễn văn tuyên bố bế mạc Đại hội

– Đại hội chào cờ, hát Quốc ca và Quốc tế ca để kết thúc phần nghi lễ.

Tải mẫu chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Dưới đây chúng tôi gửi các bạn mẫu chương trình Đại hội Chi bộ mơi nhất, chi tiết nhất cho các bạn tham khảo.

Tin liên quan