Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ

quản trị

Sở Công thương tỉnh Tây Ninh

https://socongthuong.tayninh.gov.vn:8025/uploads/logoportal.png

Danh sách các khách hàng có nhu cầu vay vốn gửi về Ngân hàng Chính sách Xã hội chậm nhất ngày 30/6/2022

Chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ có ý nghĩa rất thiết thực đối với người dân, đáp ứng được nhu cầu có một mái ấm gia đình để an cư, lạc nghiệp của một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị, công nhân các khu công nghiệp cũng như các đối tượng chính sách khác theo quy định của Chính phủ.

Nội dung cơ bản về cho vay nhà ở xã hội: Đối tượng được vay vốn, điều kiện vay vốn, lãi suất cho vay, mức vay tối đa, thời hạn vay, địa chỉ liên hệ … vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

SCT TN