Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Loading…

DANH MỤC tin tức

Loading…

DANH MỤC dịch vụ

Loading…

dịch vụ

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

27/12/2018

2077

 

  • Tính tiền bảo hiểm xã hội: ốm đau, thai sản, tai nạn,…phải trả cho NLĐ:

Nợ TK 3383

Có  TK 334

  • Khi cơ quan BHXH thanh toán tiền ốm đau, thai sản, tai nạn…:

Nợ TK 111, 112

          Có TK 3383

  • Khi Doanh nghiệp chi trả tiền tiền BHXH: ốm đau, thai sản, tai nan… cho NLĐ:

Nợ TK 334

          Có TK 111, 112

 

  • Chia sẻ qua viber bài: Cách hạch toán trợ cấp BHXH
  • Chia sẻ qua reddit bài:Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Tin tức liên quan

Kế toán Thuế trọn gói

15/01/2023

0

Kế toán Thuế trọn gói

Báo cáo tài chính cuối năm

15/01/2023

0

Báo cáo tài chính cuối năm

Rà soát sổ sách kế toán

09/01/2023

0

Rà soát sổ sách kế toán