Bộ VHTTDL bổ nhiệm nhân sự mới

bo-vhttdl-bo-tnmt-bo-nhiem-nhan-su-moi-1675821640.jpg
Bộ trưởng trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm (Ảnh: VGP)

Ngày 7/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 156/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL.

Tại Quyết định số 158/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã điều động, bổ nhiệm ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Đồng thời, tại buổi lễ cũng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc bổ nhiệm Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:

Cụ thể, Quyết định số 159/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 165/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 166/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Hà Minh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 167/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Đặng Phương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 168/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 169/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Tô Linh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị cán cán bộ được bổ nhiệm sớm bắt tay ngay vào công việc, phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết và sở trường công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Qua đó đóng góp vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho ngành VHTTDL.