Bài giảng Địa lí 11 – Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiếp theo) – Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ Latinh

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ LATINH 
Mĩ La tinh – châu lục có nhiều nét nổi bật 
Lễ hội Carnavanl (Brazil) sôi động 
Vũ điệu Samba, Rumba, Chacha 
Khu Di tích Chichén Itzá  México 
 Tượng Chúa Giêsu ở Rio de Janeiro 
Kênh đào Panama 
Pháo đài Machu Picchu - Peru 
Tài nguyên thiên nhiên giàu có 
Bài 5 
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tt) 
Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH 
MĨ LA TINH 
Tự nhiên 
01 
Dân c ư – Xã hội 
02 
Kinh tế 
03 
Diện tích : 21 triệu km 2 
Dân số : 659.3 triệu người (2019). 
Bao gồm : Mê-hi-cô, các nước Trung Mĩ, các nước trên các quần đảo và đảo nằm trong biển Caribê và các nước Nam Mĩ. 
MĨ LA TINH 
Vị trí địa lý: 
Bắc giáp Hoa Kỳ, 
Đông giáp Đại Tây Dương, 
Tây giáp Thái Bình Dương 
ĐOÁN XEM ĐÂY LÀ QUỐC GIA NÀO? 
HÃY BẤM VÀO HÌNH 
ĐOÁN XEM ĐÂY LÀ QUỐC GIA NÀO? 
Mĩ La tinh 
Khu vực này gắn liền với tên tuổi nhà hàng hải Christofor Colombo và chiếc tàu Santa Maria 
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội 
-Khí hậu phân hóa đa dạng. 
Giàu tài nguyên khoáng sản: kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu 
Nhiều ĐB rộng lớn như Amazôn, Laplata, Pampa 
 Diện tích rừng lớn, chủ yếu là rừng xích đạo ẩm. 
1. Tự nhiên 
Thuận lợi phát triển CN khai thác khoáng sản. Phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp (cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi đại gia súc). 
Khai thác đồng ở Chuqui – Chi Lê 
Khai thác dầu mỏ ở Vênêzuêla 
Khai thác bạc ở Chi Lê 
Khai thác vàng ở Côlômbia 
Chăn nuôi gia súc ở Mĩ La tinh 
Một số cây trồng ở Mĩ La tinh 
Theo số liệu chính thức của Chính phủ Brazil, gần 73 nghìn đám cháy rừng đã được ghi nhận ở nước này trong tám tháng đầu năm, con số cao nhất kể từ năm 2013 và hầu hết xảy ra ở rừng Amazon. So với cùng kỳ năm ngoái, cháy rừng Amazon từ đầu năm đến nay tăng 83%. 
Hơn 3 tuần qua, hàng nghìn đám cháy đã "thiêu đốt" gần 2 triệu ha rừng Amazon, vùng rừng nhiệt đới có diện tích 5,5 triệu km2 và trải dài trên lãnh thổ 8 nước gồm Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname và vùng lãnh thổ Guyana thuộc Pháp, trong đó 60% diện tích ở Brazil. 
I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội 
1. Tự nhiên 
- Vị trí địa lý: Bắc giáp Hoa Kỳ, đông giáp Đại Tây Dương, tây giáp Thái Bình Dương 
- Cảnh quan chủ yếu là rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, xa van và xa van rừng, thảo nguyên, hoang mạc và vùng núi cao ->TL phát triển trồng trọt và chăn nuôi đại gia súc 
- Khoáng sản: Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu ->Nguyên liệu phát triển công nghiệp 
- Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới. 
*Khó khăn: 
- Khai thác tài nguyên quá mức và chưa phục vụ lợi ích cho nhân dân Mỹ La Tinh 
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội 
DÂN C Ư XÃ HỘI 
0 
- Dân cư còn nghèo đói. 
- Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn. 
- Đô thị hóa tự phát diễn ra mạnh mẽ: người dân từ nông thôn di chuyển ra thành thị kiếm việc làm => ảnh hưởng vấn đề xã hội và phát triển kinh tế: việc làm, nhà ở 
2. Dân c ư - xã hội 
Quốc gia 
GDP theo giá thực tế 
Tỉ trọng thu nhập của 10% dân c ư nghèo nhất (%) 
Tỉ trọng thu nhập của 10% dân c ư giàu nhất 
Chi-lê 
277,1 
1,7 
41,5 
Hec-mai-ca 
14,3 
2,1 
32,1 
Mê-hi-cô 
1261,8 
1,9 
38,9 
Pa-na-ma 
44,9 
1,1 
40,0 
II. Một số vấn đề về kinh tế 
II. Một số vấn đề về kinh tế 
- Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm, thiếu ổn định. 
- Nợ nước ngoài nhiều. 
II. Một số vấn đề về kinh tế 
3. Giải pháp 
2. Nguyên nhân 
       + Tình hình chính trị thiếu ổn định. 
       + Các thế lực bảo thủ cản trở. 
       + Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ. 
Tập trung củng cố bộ máy nhà nước. 
Phát triển giáo dục. 
Cải cách kinh tế, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế, thực hiện CNH. 
Tăng cường mở rộng và buôn bán với nước ngoài. 
Cám ơ n